Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB661 Stereokimya 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencileri organik kimyanın en önemli reaksiyonları olan asimetrik sentez çalışmalarına hazırlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Görevlendirilecek Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. P. Deslongchamps, "Stereoelectronic Effects in Organic Chemistry", Pergamon Press, Great Britain,1984. 2. S.R. Buxton and S.M. Roberts, "Guide to organic stereochemistry from methane to macromolecules", Addison Wesley Longman, Singapore, 1998. 3. D.G. Morris, "Stereochemistry", Royal Society of Chemistry, Great Britain, 2001. 4. "Lecture Notes" 5. V.M. Potapov, "Stereochemistry", Mir Publishers, Moscow, 1979

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Stereoizomerlerin yapısı/Konformasyonel analiz/Asimetrik tetrahedral karbon içeren moleküllerdeki kiralite/Srereojenik merkez içermeyen sistemlerde kiralite/Diğer stereojenik atomları içeren bileşikler/Diastereoselektif reaksiyonlar/Karbonil bileşiklerinin stereokimyası/Bazı önemli alken sentezlerinin stereokimyası/Karbon-azot çoklu bağlarının stereokimyası/Siklik bileşiklerin stereoselektif reaksiyonları/Asimetrik sentezler/Bir karışımdaki stereoizomerlerin oranlarının belirlenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
23 Proje Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 1 22 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 10 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stereoizomerlerin yapısı
2 Konformasyonel analiz
3 Asimetrik tetrahedral karbon içeren moleküllerdeki kiralite
4 Stereojenik merkez içermeyen sistemlerde kiralite
5 Diğer stereojenik atomları içeren bileşikler
6 Diastereoselektif reaksiyonlar
7 Karbonil bileşiklerinin stereokimyası
8 Arasınav
9 Bazı önemli alken sentezlerinin stereokimyası
10 Karbon-azot çoklu bağlarının stereokimyası
11 Siklik bileşiklerin stereoselektif reaksiyonları
12 Asimetrik sentezler
13 Proje Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1651186 Stereokimyayı organik bilgisiyle birleştirme ve asimetrik sentez öğrenme becerisinin kazandırılmasını sağlamak.
2 1651187 Stereospesifik reaksiyonları detaylı öğrenmelerini sağlamak.
3 1651188 Asimetrik sentez kurma aşamasına gelinmesini sağlamak.
4 1651189 Başarılı bir öğrencinin bir senteze doğru mekanik bir yaklaşım ve tasarım yeteneğine sahip olması nedeniyle, daha yetkin sentetik organik kimyager olarak bakması beklenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.