Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB641 İleri Malzeme Teknolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

İleri teknoloji sistemlerinde kullanılan malzemelerden olan seramik ve kompozitlerin özelliklerinin tanıtılması, kullanım alanlarını ve üretim yöntemleri hakkında öğrencilerin genel bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Selim Ceylan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Lisans Malzeme Bilgisi ders notları tekrar incelenebilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz, R., Thermal and Microstructural stability of the glass ceramic matrix composites PhD thesis, UMIST, University of Manchester Institute of Science and Technology, 1998

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel ve mühendislik seramikler, koloidal sistemler, nadir toprak elementleri, seramik tozlarının üretimi, seramik ürünlerin şekillendirmesi, sinterleme, oksit ve oksit olamayan seramikler, seramik malzemelerin uygulama alanları, kompozit malzemeler ve üretimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 2 6 12
21 Rapor Sunma 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 4 8
23 Proje Sunma 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, seramik sanayi ve bugünkü durumu, geleneksel ve mühendislik seramikleri
2 Seramik hammaddeleri ve üretimi
3 Colloidal systems
4 Nadir toprak elementleri
5 Toz üretim yöntemleri (sol-gel, çözelti üretimi, CVD, PVD, yüksek sıcaklık sentezli seramik malzeme üretimi)
6 Toz üretim teknikleri ve tozların özellikleri (örn. Alümina üretimi)
7 Seramik ürünlerin kurutulması ve pişirilmesi
8 Arasınav
9 Seramik ürünlerin kurutulması ve pişirilmesi
10 Oksit seramikler ve özellikleri
11 Oksit olmayan seramikler ve özellikleri
12 Seramiklerin uygulama alanları
13 Kompozitlerin tanımı, diğer endüstriyel malzemelerle karşılaştırılması
14 Kompozit sistemler, sınıflandırma üretimleri, kompozit malzemelerin yapısal ve diğer özellikleri
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1650860 İleri teknoloji ve geleneksel seramik malzemeleri birbirleri ile karşılaştırır.
2 1650861 Seramik tozlarının üretim yöntemlerini sınıflandırır ve bu yöntemleri birbirleri ile karşılaştırır ve tartışır.
3 1650862 Kompozit malzemeleri, özelliklerini ve üretim yöntemlerini çözümler, sınıflandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.