Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Din ve Mabet kavramları, mabetlerin gelişim süreçleri, benzer ve farklı yönleri ve aralarındaki etkileşimi kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal ÖZKURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atasagun, Galip, İlahî Dinlerde Dinî Semboller, Sebat Ofset, Konya, 2002. Güç, Ahmet, Dinlerde Mabet ve İbadet, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2005. Tümer, Günay; Küçük, Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara,2002.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinagog, Kilise ve camilerin mukayeseli anlatımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 10 5 50
28 Makale Kritik Etme 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 13 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Semavi Din Kavramı
2 Yahudi İnancında Sinagog’un Yeri
3 Sinagog’un Ortaya Çıkışı
4 Sinagogların Genel Yapısı ve Litürji
5 Hıristiyan İnancında Kilise’nin Yeri
6 Hıristiyanlık ve Kilise (Mimari) Nin Oluşum Süreci
7 Kiliselerin Genel Yapısı Ve Litürji
8 İslam Dininde Cami Kavramı
9 İlk Camiler
10 Üç Dinin Mabedinin Mukayesesi
11 Araştırma seminerlerinin sunumu
12 Araştırma seminerlerinin sunumu
13 Seminer
14 Dönem Sonu Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1675905 Semavi dinler özet
2 1675906 Semavi dinlerde mabedin gelişimi
3 1675907 Semavi dinlerin mabetlerinde benzer özellikler
4 1675908 Semavi dinlerin mabetlerinde farklı özellikler
5 1675909 Semavi dinlerin mabetlerinde litürji

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 3 5
2 3 4 4 5 5 5
3 4 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3
5 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek