Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
42 Seminer 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 10 13 130
10 Tartışma 5 2 10
24 Seminer 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
48 Sözlü Sınav 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konusunun tanımı, ve ilgili literatür yok yok
2 Batılılaşma devri Osmanlı tarihine kısa bir bakış, siyasal ve kültürel ortam. okuma-araştırma yok
3 1730’lu yıllardan itibaren Tanzimata kadar sanat ve mimaride değişim okuma-araştırma yok
4 Batılılaşma devri dini ve eğitim yapıları okuma-araştırma yok
5 Batılılaşma devri konut ve saray yapıları okuma-araştırma yok
6 Batılılaşma devri kamu yapıları okuma - araştırma yok
7 Batılılaşma devri su yapıları, askeri ve diğer grup yapılar ödev yok
8 ara sınav ara sınav yok
9 Tanzimat ve sonrasında mimaride yaşanan değişimler okuma-araştırma yok
10 Tanzimat dönemi ve sonrasında Osmanlı mimarisinde görülen yapı türleri okuma - raştırma yok
11 seminer seminer yok
12 Batılılaşma dönemi yapılarında tasarım ilkeleri ve bezeme anlayışı okuma-araştırma yok
13 Batılılaşma döneminde Osmanlı mimarlık teşkilatının karakteri okuma- araştırma yok
14 genel değerlendirme ve sunum genel değerlendirme ve sunum yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1675778 Batılılaşma devri Osmanlı mimarisinde görülen değişimi kavrama
2 1675779 Batılılaşma devri yapı tiplerini kavrama
3 1675780 Batılılaşma devri mimari süsleme programı hakkında bilgi edinme
4 1675781 Batılılaşma devri mimarları hakkında bilgi sahibi olmak
5 1675782 Batılılaşma devri sosyal yapı ile mimari arasındaki ilişkiyi kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5
2 4 5 5 4 4 5
3 5 4 5 5 5 4
4 4 5 5 4 5 4
5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek