Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN609 Türk Kaleleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türklerin egemen oldukları topraklarda inşa ettikleri, ya da tamir ederek yeniden kullandıkları kaleler tarihi süreç içinde incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hayrunnisa TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. GABRİEL, İstanbul Türk Kaleleri, (Çev.: Alp Ilgaz), İstanbul A. BORAN, “Osmanlı Dönemi Kale Mimarisi”, Osmanlı, 10, Ankara, 1999, s. 347– 361. A. BORAN, “Türk Sanatında Kale Mimarisi”, Türkler, VII, Ankara, 2002, s. 878 – 892. A. BORAN, “OrtaAsya’dan Anadolu’ya Türk Kaleleri”, Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli’ye Armağan, Ankara, 2006, s. 275 – 288 A. BORAN, “ Orta Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Üç Kıtaya Türk Kaleleri”, Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı, 24-27 Mayıs 2010 Astana, Ankara, 2010, s.89-106. A. BORAN, "Türk kaleleri ve Diyarbakır Kalesi", Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı, 15-18 Ekim 2012 Trabzon, Ankara, 2012, s.183- 206.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk kale mimarisinin ana ilkeleri, tarihi seyri, kale mimarisinin başlıca özellikleri ve islam kale mimarisi içindeki yeri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
35 Quiz 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
4 Quiz 2 20 40
48 Sözlü Sınav 2 20 40
54 Ev Ödevi 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konusunun tanımı ve ilgili literatür
2 Kalelerin yapım teknikleri ve inşa amaçları
3 İslam Öncesi Türk Kaleleri.
4 Orta Asya İlk Türk-İslam kaleleri
5 Hindistan’daki Türk kaleleri
6 Büyük Selçuklu Kaleleri
7 Ortadoğu’daki Türk kaleleri
8 Memluk kaleleri
9 Anadolu Selçuklu çağı kaleleri
10 Osmanlı kaleleri
11 Osmanlı kaleleri
12 Osmanlı kaleleri
13 Seminer
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1681793 Anadolu’da ilk surlu yerleşmeler
2 1681798 Türkler’in Anadolu’ya geldikten sonra yaptıkları ilk kaleler
3 1681799 Türk ve İslam kaleleri ve karakollarının gelişimi
4 1681800 Kalenin idari ve askeri fpnksiyonları
5 1681802 Kale görevlileri, askerler, dizdar ve kethudalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 5
2 5 4 4 4 5 4
3 4 4 4 5 5 4
4 5 5 4 4 4 3
5 5 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek