Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türk sanatında kullanılan motif, figür ve sembollerin genel hususiyetlerini tanıtıp kullanım amaçları hakkında yorum ve değerlendirme yapabilmek. Farklı sanat türlerindeki örneklerle karşılaştırma yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hayrunnisa TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahaddin ÖGEL, Türk Mitolojisi, c. 1-2, Türk Tarih Kurumu. Emel ESİN, Orta Asya'dan Osmanlı'ya Türk Sanatında İkonografik Motifler, Kabalcı Yayınları. Emel ESİN, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınları. Emel ESİN, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslam'a Giriş, İstanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası. Selçuk MÜLAYİM, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler Selçuklu Çağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ahmet ÇAYCI, Selçuklularda Egemenlik Sembolleri, İz Yayıncılık. Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar Güner İnal'a Armağan, Ankara, 1993. Hüseyin ALANTAR, Motiflerin Dili, Yorum Yayıncılık. Cahide KESKİNER, Turkish Motifs, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. Ahmet ÇAYCI, Anadolu Selçuklu Sanatında Gezegen ve Burç Tasvirleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk sanatında tercih edilen motif, figür ve sembollerin incelenmesi ve sıklıkla işlenen örneklerin analiz edilmesi. Türk sanatındaki eser ve motif, figür, sembol ilişkisine yoğunlaşarak değerlendirme yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 9 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
49 Performans 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği hakkında bilgi ve ilgili literatür. Yok
2 Türk sanatındaki motif, figür ve sembollerin kökenleri ve özellikleri. Okuma-Araştırma
3 Türk sanatındaki motif, figür ve sembollerin kökenleri ve özellikleri. Okuma-Araştırma
4 Türk sanatındaki motif, figür ve sembollerin kökenleri ve özellikleri. Okuma-Araştırma
5 Türk sanatındaki motif, figür ve sembollerin kronolojik açıdan incelenmesi. Okuma-Araştırma
6 İkonografik açıdan Türk sanatında kullanılan motif, figür ve semboller. Okuma-Araştırma
7 İkonografik açıdan Türk sanatında kullanılan motif, figür ve semboller. Ödev
8 Ara sınav Sınav
9 İkonografik açıdan Türk sanatında kullanılan motif, figür ve semboller. Okuma-Araştırma
10 İkonografik açıdan Türk sanatında kullanılan motif, figür ve semboller. Okuma-Araştırma
11 Farklı sanat türlerinde sıklıkla tercih edilen motif, figür ve semboller. Ödev
12 Farklı sanat türlerindeki motif, figür ve sembollerin ortak özellikleri. Okuma-Araştırma
13 Türk sanatındaki motif, figür ve sembollere dair güncel yorum ve değerlendirmeler. Okuma-Araştırma
14 Ders içeriğiyle ilgili performans sunumları. Sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1675754 Türk sanatında kullanılan motif, figür ve semboller hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1675755 Türk sanatında eser-motif, figür, sembol ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1675756 Türk sanatındaki motif, figür ve sembollerin kökenlerine ilişkin konuları öğrenmek.
4 1675757 Türk sanatındaki motif, figür ve sembollerin kullanım sıklığını kavrayabilmek.
5 1675758 Türk sanatı eserlerine yönelik motif, figür ve semboller üzerinden kompozisyon tanımlaması yapabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 3
2 4 4 4 5 5 4
3 4 4 3 5 3 5
4 4 3 4 5 5 4
5 4 5 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek