Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN623 Türk Dokuma Sanatları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere Türk Dokuma Sanatlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hayrunnisa TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

B. DENİZ, Türk Dünyasında Halı Düz Dokuma Yaygıları, Ankara 2010. O. ASLANAPA, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul 2004. O. ASLANAPA, Türk Halı Sanatı, İstanbul 1972. E. F. TEKÇE, Pazırık, Ankara 1993. M. ÖNDER, “Selçuklu Devri Konya Halıları”, Türk Etnoğrafya Dergisi, 7-8, Ankara 1964-1965, s.46-49. Ş. YETKİN, Türk Halı Sanatı, İstanbul 1974.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk dokuma sanatlarının tarihi gelişimi. Dokuma türleri. Dokuma teknikleri. Türk dokumalarının Türk ve Dünya santındaki konumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 40 1
11 Soru-Yanıt 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
35 Quiz 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 32 32
2 Final Sınavı 1 50 50
4 Quiz 2 20 40
48 Sözlü Sınav 3 22 66

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu Öncesi Türk halı sanatının mahiyeti
2 Anadolu’da Selçuklu halıları
3 Beylikler dönemi halıları
4 Holbein halıları
5 Osmanlı saray halısı
6 Uşak halıları
7 Bergama halıları
8 Tarnsilvanya halıları
9 Gördes halıları
10 İzmir (Smyrna), Konya, Kırşehir, Hereke ve Feshane halıları
11 Araştırma Seminerlerinin sunumu
12 Araştırma seminerlerinin sunumu ve değerlendirilmesi
13 Seminer
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1680799 İlk Türk dokuma örnekleri tanınır.
2 1680800 Türk dokuma sanatının tarihi seyri öğrenilir.
3 1680801 Türk dokumalarının türleri ve teknikleri kavranılır.
4 1680807 Geleneksel Türk dokuma sanatının günümüz örnekleriyle mukayese yapılabilir.
5 1680808 Belli başlı dokuma örnekleri ayrıntılı bir şekilde öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 4 4
2 3 5 4 4 5 4
3 5 5 5 5 4 4
4 5 4 5 4 4 4
5 3 4 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek