Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türk-İslam Minyatürlerinin genel hususiyetlerini tanıtıp minyatürlerdeki ikonografik konuların işlenişi hakkında yorum ve değerlendirme yapabilmek. Türk-İslam minyatürleriyle diğer minyatür örnekleri arasında karşılaştırma yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AND, Metin, Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2010. AND, Metin, Osmanlı Tasvir Sanatları: 1 Minyatür, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2002. BAĞCI vd., Serpil, Osmanlı Resim Sanatı, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006. ÇAĞMAN, Filiz, TANINDI, Zeren, Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri, İstanbul, Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları, 1979. FETVACI, Emine, Sarayın İmgeleri Osmanlı Sarayının Gözüyle Resimli Tarih, Çev.: Nurettin Elhüseyni, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2013. GRAY, Basil, Persian Painting, 1961. İNAL, Güner, Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara kadar), Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1995. KÜHNEL, Ernst, Doğu İslam Memleketlerinde Minyatür, Çev.: Suut Kemal Yetkin, Melahat Özgü, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1952. LOWRY, Glenn D., NEMAZEE, Susan, A Jeweler’s Eye Islamic Arts of the Book from the Vever Collection, Washington D.C., Smithsonian Institution, 1988. MAHİR, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2005. PAL, Pradapaditya, Court Paintings of India (16th-19th centuries), New York, Kumar Gallery, 1983. TANINDI, Zeren, Türk Minyatür Sanatı, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1996. ATASOY, Nurhan, Surname-i Hümayun, İstanbul, Koçbank, 1997. ATIL, Esin, Levni ve Surname, İstanbul, Koçbank, 1999. BARRY, Michael, Figurative Art in Medieval Islam and the Riddle of Bihzâd of Herât (1465-1535), Flammarion, 2004. BLOCHET, E., Les Peintures Des Manuscrits Orientaux De La Bibliothéque Nationale, Paris, 1914-20. İPŞİROĞLU, Mazhar Ş., Bozkır Rüzgârı Siyah Kalem, İstanbul, Ada Yayınları, 1985. KESKİNER, Cahide, Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2004. KUHNEL, Ernst, La Miniature en Orient, Paris. TANINDI, Zeren, Siyer-i Nebi İslâm Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı, Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984. The Treasury of Oriental Manuscripts, Taşkent, UNESCO, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk-İslam minyatürlerinde tercih edilen konuların incelenmesi ve sıklıkla işlenen konuların analiz edilmesi. Minyatürlerdeki resim-konu ilişkisine yoğunlaşarak kompozisyon değerlendirmesi yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 0 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 9 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
49 Performans 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği hakkında bilgi ve ilgili literatür. Yok
2 Türk-İslam minyatürlerinin kökeni ve teknik özellikleri. Okuma-Araştırma
3 Türk-İslam minyatürlerinin kronolojik açıdan incelenmesi ve ekoller. Okuma-Araştırma
4 İkonografik açıdan Selçuklu ve İlhanlı dönemi minyatürleri. Okuma-Araştırma
5 İkonografik açıdan İlhanlı dönemi sonrası İran’daki yerel minyatür ekollerine ait minyatürler. Okuma-Araştırma
6 İkonografik açıdan Timurlu dönemi minyatürleri. Okuma-Araştırma
7 İkonografik açıdan Safevi dönemi minyatürleri. Ödev
8 Ara sınav Sınav
9 İkonografik açıdan Babürlü dönemi minyatürleri. Okuma-Araştırma
10 İkonografik açıdan Erken dönem Osmanlı minyatürleri. Okuma-Araştırma
11 İkonografik açıdan Klasik dönem Osmanlı minyatürleri. Ödev
12 İkonografik açıdan Geç dönem Osmanlı minyatürleri. Okuma-Araştırma
13 Farklı minyatür ekollerinin ortak özellikleri ve sıklıkla tercih edilen ikonografik konular. Okuma-Araştırma
14 Ders içeriğiyle ilgili performans sunumları. Sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1675701 Türk-İslam minyatürlerinin teknik ve üslup özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1675702 Türk-İslam minyatür ekolleri hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1675703 Türk-İslam minyatürlerindeki ikonografik konuları öğrenmek.
4 1675704 Türk-İslam minyatürlerinde resim-konu ilişkisini kavrayabilmek.
5 1675705 Türk-İslam minyatürleriyle ilgili kompozisyon tanımlaması yapabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4
2 5 4 4 4 4 4
3 3 5 5 4 4 3
4 5 5 4 4 5 4
5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek