Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN624 Karadeniz Bölgesi’nde Geleneksel Türk Mimarisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Karadeniz Bölgesi Türk devri yapılarının çeşitliliği ve mimari karakterinin belirlenmesi. Bölgenin Geleneksel Türk mimarine katkı ve katılımını değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. M. Sami BAYRAKTAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abbasoğlu, Haluk (1999). Anadolu'da Antik Çağda Konut M.Ö. 1200-M.S. 700, Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme, Editör Yıldız Sey, İstanbul, Tepe Mimarlık Kültür Merkezi, 44-81. Arel, Ayda (1999).Anadolu'da Geleneksel Konut Düzeninde Kültürel Etmenler, Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 1, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 31-41. Aslanapa, Oktay (1984). Türk Sanatı, İstanbul, Remzi Kitabevi. Aslanapa, Oktay (1986). Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, Remzi Kitabevi. Ayverdi, Ekrem Hakkı (1989a). Osmanlı Mi'mârîsinin İlk Devri, Ertuğrul Osman Orhan Gazîler Hüdavendigâr ve Yıldırım Bâyezîd 630-805 (1230-1402) I, İstanbul, İstanbul Fetih Cem'iyeti.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karadeniz Bölgesi Türk mimarisinde görülen yapı türleri, plan tipleri, inşa teknikleri, bezeme özellikleri, malzeme kullanımı, yapıların çevre ile ilişkileri. Bölgedeki mimari karakterin kronolojik açıdan gelişimi, Türk ve İslam sanat tarihindeki yeri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 50 50
48 Sözlü Sınav 5 22 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konusunun tanımı ve ilgili literatür
2 Karadeniz Bölgesi'nin tarihi coğrafyası, Bölgenin Türk devri tarihçesi
3 Malzeme ve yapım tekniği bağlamında Karadeniz Bölgesi'nde görülen mimari karakterler
4 Karadeniz Bölgesinde Osmanlı öncesi yapıları
5 Karadeniz Bölgesinde Osmanlı dönemi yapıları - dini yapılar
6 Karadeniz Bölgesinde Osmanlı dönemi yapıları - askeri yapılar
7 Karadeniz Bölgesinde Osmanlı dönemi yapıları - diğer başat yapılar
8 Karadeniz Bölgesinde Türk devri konut mimarisine genel bakış
9 Karadeniz Bölgesinde Türk devri konutlarında örnekler ve tipler
10 Karadeniz Bölgesinde Türk devrinde kırsal yapı türleri
11 Karadeniz Bölgesinde Türk devrinde mimari bezeme
12 Karadeniz Bölgesi Geleneksel Türk mimarisinin önemi; yerel karakter, geleneksel Türk mimarine katkı ve katılımı
13 Seminer
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1680744 Karadeniz Bölgesi Türk devri yapılarının çeşitliliği ve mimari karakterini öğrenme
2 1680754 Karadeniz Bölgesinde görülen yerel özellikleri öğrenme
3 1680755 Karadeniz Bölgesi yapılarının süsleme programı hakkında bilgi sahibi olmak
4 1680756 Karadeniz Bölgesi yapılarının geleneksel Türk mimarine katkı ve katılımı konusunda fikir sahibi olmak
5 1680762 Karadeniz Bölgesi Türk mimarisinin İslam ve dünya mimarlığındaki yeri hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 4 4 4
2 3 5 5 5 5 3
3 2 5 4 4 4 4
4 1 4 3 4 4 3
5 3 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek