Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN625 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Yapı Tipleri ve Plan Şemaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Examination and evaluation of building types and plan schemes in the period of Principalities in Anatolia

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Turgay Yazar

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AREL, Ayla, “Menteşe Beyliği Devrinde Peçin Şehri”, Anadolu Sanatı Araştırmaları, I, İstanbul 1978, s. 69-98. AREL, Mehlika , “Mut’taki Karamanoğulları Devri Eserleri”, Vakıflar Dergisi, V (1962), s. 241-250; ARIK, Oluş, “Turkish Architecture in Asia Minor in the Period of the Turkish Emirates”, Turkish Art and Architecture, Fribourg 1980, s. 111-136; ASLANAPA, Oktay, Turkish Art and Architecture, London 1971. ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1984. ASLANAPA, Oktay, Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (XIV. Yüzyıl), İstanbul 1977. ASLANAPA, Oktay “Doğu Anadolu’daki Karakoyunlu Kümbetleri”, Yıllık Araştırmalar Dergisi, I, Ankara 1956, s. 105-114. DIEZ, e, Oktay ASLANAPA ve M. Mesut KOMAN, Karaman Devri Sanatı, İstanbul 1950. DURUKAN; Aynur, “Beylikler Dönemi Kültür Ortamından Bir Kesit”, Turkish Studies, 9/10 (2014), s. 391-502. EYİCE, Semavi, “Zaviyeler ve Zaviyeli Camiler”, İFM, XXIII/1-2 (1962-63), s. 1-80. KIZILTAN, Ali, Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul 1958. KURAN Aptullah, Anadolu Medreseleri, I, Ankara 1969. OCAK, Ahmet Yaşar-Ali Uzay PEKER-Bilici KENAN (ed), Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, 1-2, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006. SÖZEN, Metin, Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri, 2 cilt, İstanbul 1970-72. ŞAKİR, M. Şakir, Sinop’ta Candaroğulları Zamanına Ait Eserler, İstanbul 1934. WITTEK, P. Menteşe Beyliği, (Ter. O. Şaik Gökyay), Ankara 1944.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

The structure types and plan schemes of principalities in Anatolia will be examined and evaluated

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 9 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
49 Performans 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği hakkında bilgi ve ilgili literatür
2 Beylikler dönemi öncesindeki kültür ve sanat ortamı
3 Anadolu beyliklerinin kuruluşlarının incelenmesi
4 Beylikler döneminde sanat ve kültür ortamı
5 Beylikler döneminde cami mimarisinin gelişimi
6 Beylikler döneminde medrese mimarisinin gelişimi
7 Beylikler döneminde mezar yapıları
8 Sınav
9 Beylikler döneminde ticaret yapıları
10 Beylikler döneminde su yapıları
11 Beylikler döneminde tarikat yapıları
12 Beylikler döneminde askeri yapılar
13 Beylikler dönemi mimarisinin yapı tipleri ve plan şemaları açısından karşılaştırmalı değerlendirilmesi
14 Ders içeriğiyle ilgili performans sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1678447 Anadolu beylikleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 1678448 Beylikler dönemindeki yapı tiplerini bilmek
3 1678449 Beylikler dönemi plan şemaları hakkında bilgi sahibi olmak
4 1678450 Yapı planlarının ön örneklerini bilmek
5 1678451 Beylikler dönemi mimarisinin Anadolu Türk mimarisi içindeki yerini değerlendirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4
2 5 4 4 4 4 5
3 4 4 5 4 5 5
4 3 4 3 5 5 4
5 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek