Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN627 Din ve Mitolojinin Batı Sanatına Etkisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Batı sanatına etki eden dini kavramlar ve mitolojinin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nadire Tuba YİĞİTPAŞA

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ADAMS, L.Schneider; A History Of Western Art, New York 2010. CUMMING, Robert; Sanat (Görsel Rehberler), İstanbul 2006. FARTHİNG, Stephen; Sanatın Tüm Öyküsü, 2012. GİBSON, Clare; Semboller Nasıl Okunur?, çev. Cem Alpan, İstanbul 2013. GOMBRİCH, E.Hans; Sanatın Öyküsü, İstanbul. HEARDER, Harry; Italy: A Short History, Cambridge University Press, UK 2001. KUSPİT, Donald; Sanatın Sonu, çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul 2010. SETA, Della Alessandro; Religion&Art A Study in the Evolution of Sculpture, Painting and Architecture, New York 1914. SPİELVOGEL, Jacson; Western Civilization: A Brief History, Cengage Learning, USA 2009, s.232. STOKSTAD, Marilyn. COTHREN, W. Michael; Art History, New York 2011. TURANİ, Adnan; Dünya Sanat Tarihi, İstanbul 2010. ULLMANN, Walter; A Short History of the Papacy in the Middle Ages, Methuen & Co, London, 1974 s. 108. VERLAG, Peter Delius; Dünya Tarihi, çev. Aysun Yavuz İstanbul 2012. WOLFFLIN, Heinrich; Sanat Tarihinin Temel Kavramları, çev. Hayrullah Örs, İstanbul 1995.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avrupa tarihi boyunca etki eden dinler ve mitolojilerin sanata olan yansımalarını kapsayacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 15 5 75
5 Derse Katılım 7 3 21
11 Soru-Yanıt 5 2 10
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
24 Seminer 2 4 8
34 Okuma 3 1 3
49 Performans 2 3 6
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği hakkında bilgi ve ilgili literatür
2 Avrupa'daki kültür ve sanat ortamı
3 Avrupa tarihinde ilkel dinler ve mitolojilerin genel hattı
4 Avrupa'da Yunan mitolojisi
5 Avrupa`da Roma mitolojisi
6 Avrupa'da Hristiyanlık (Katoliklik)
7 Avrupa'da Hristiyanlık (Katoliklik-Ortodoksluk)
8 Sınav
9 Avrupa'da Hristiyanlık (Lutheranizm-Protestanlık)
10 Avrupa'da Yahudilik
11 Avrupa'da İslamiyet
12 Avrupa'da din savaşları
13 Avrupa'da dini yaşamın sanata etkileri
14 Ders içeriğiyle ilgili performans sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676244 Batı uygarlıkları hakkında bilgi sahibi olmak
2 1676245 Batı mimarisine din etkisini bilmek.
3 1676253 Batı resmine din etkisini bilmek.
4 1676263 Batı heykeline din etkisini bilmek.
5 1676272 Batı Sanatı alanında dinin etkisini kavrayabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek