Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Emeviler cami mimarisinde, kısmen çevre kültürlerden etkilenen, yer yer diğer kültürlere etki eden bir mimari anlayış geliştirmişlerdir. Günümüze kadar gelen cami mimarisinde Emevilerin rolü büyüktür. Ders bunları anlatmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal ÖZKURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Allan, James W. and K.A.C. Creswell. A Short Account of Early Muslim Architecture. Cairo: American University Press, 1989. Creswell, K. A. C. A Short Account of Early Muslim Architecture. Rev. and suppl. by James W. Allen. Aldershot, 1989. Ettinghausen, Richard, and Oleg Grabar. The Art and Architecture of Islam, 650-1250. Pelican History of Art. Harmondsworth, UK and New York, 1987. Finbarr Barry Flood, The Great Mosque of Damascus: Studies on the Makings of an Umayyad Visual Culture (Leiden, 2000). Frishman, Martin, and Hasan-Uddin Khan, eds. The Mosque: History, Architectural Development and Regional Diversity. London & New York, 1994. Grabar, O., The Formation of Islamic Art. New Haven, 1973 (new edition 1988). Grabar, Oleg, İslamic Architecture and Its Decoration, A.D. 800-1500, London 1964, 1967. Hamilton, R. W., The Structural History of the Aqsa Mosque. Oxford, 1949. Henri Sterlin, Islam Early Architecture From Baghdad to Cordoba, Volume I, Köln, 1996. Hillenbrand, R., Islamic Architecture. Edinburgh, 1988. Hoag, J. D., Islamic Architecture. New York, 1977.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Erken dönem Mekke, Medine ve Emevi mimarisinde cami mimarisinin gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 60 60
48 Sözlü Sınav 1 40 40
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Peygamber ve Dört Halife Dönemi Cami Mimarisi Özet
2 Önceki Din Mabetlerinin Cami Olarak Kullanımı
3 Emeviler ve İlk Camileri
4 Emevilerin Cami Mimarisine Katkıları
5 Mescid-i Aksa ve Cami Mimarisindeki Yeri
6 Şam Ümeyye Camii ve Mihrap
7 Emevi Camilerinde Plan Şeması
8 Emevi Camilerinde Süsleme Anlayışı
9 Emevi Camilerinde Üst Örtü
10 Emevi Camilerinin Genel Özellikleri
11 Araştırma seminerlerinin sunumu
12 Araştırma seminerlerinin sunumlarının değerlendirilmesi
13 Seminer
14 Dönem Sonu Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676406 Erke İslam dönemi cami mimarisinin temel presnsipleri
2 1676407 Emevi cami plan şeması
3 1676408 Emevi mimarisinde süsleme
4 1676409 Emevi bani ve ustaları
5 1676410 Emevi mimarisinin İslam mimarisindeki yeri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4
2 4 4 5 5 4 4
3 5 4 3 5 5 4
4 4 4 5 5 5 4
5 4 4 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek