Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Batılılaşma devri Osmanlı mimarisinin karakterini öğretmek, dönemin üslup değişimlerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. M. Sami BAYRAKTAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. R. ALTINAY, Lale Devri, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yay. 1973. M. CEZAR, Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul 1971. Z. ÇELİK, 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, İstanbul 1996. D. KUBAN, Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul 1954 D. KUBAN, Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007. O. ASLANAPA, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1988. C. E.ARSEVEN, Türk Sanatı, İstanbul 1984. Tahsin ÖZ, İstanbul camileri, Ankara 1962-1965, 2 cilt. T. SANER, 19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında "Oryantalizm", İstanbul, 1998. G. GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, Londra. D.ESEMENLi, Osmanlı Sarayı ve Dolmabahçe, İstanbul, 2002. K. K. EYÜPGİLLER, "The 19th Century Official Buildings of Kastamonu", Art Turc / Turkish Art, 10. Congrès International d'Art Turc, 1999, s. 327-336. A. KURAN, "19. Yüzyıl Osmanlı Mimarisi", Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, İstanbul, 2000, s. 234-240. A. BATUR, Batılılaşma Döneminde Osmanlı Mimarlığı, İstanbul 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Batılılaşma devri Osmanlı mimarisinde görülen yapı tipleri, inşa teknikleri, mimari estetik ve sanat değeleri. Geç batılılaşma dönemi ve üslupları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
42 Seminer 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 10 13 130
10 Tartışma 5 2 10
24 Seminer 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
48 Sözlü Sınav 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konusunun tanımı, ve ilgili literatür yok yok
2 Batılılaşma devri Osmanlı tarihine kısa bir bakış, siyasal ve kültürel ortam. okuma-araştırma yok
3 1730’lu yıllardan itibaren Tanzimata kadar sanat ve mimaride değişim okuma-araştırma yok
4 Batılılaşma devri dini ve eğitim yapıları okuma-araştırma yok
5 Batılılaşma devri konut ve saray yapıları okuma-araştırma yok
6 Batılılaşma devri kamu yapıları okuma - araştırma yok
7 Batılılaşma devri su yapıları, askeri ve diğer grup yapılar ödev yok
8 ara sınav ara sınav yok
9 Tanzimat ve sonrasında mimaride yaşanan değişimler okuma-araştırma yok
10 Tanzimat dönemi ve sonrasında Osmanlı mimarisinde görülen yapı türleri okuma - raştırma yok
11 seminer seminer yok
12 Batılılaşma dönemi yapılarında tasarım ilkeleri ve bezeme anlayışı okuma-araştırma yok
13 Batılılaşma döneminde Osmanlı mimarlık teşkilatının karakteri okuma- araştırma yok
14 genel değerlendirme ve sunum genel değerlendirme ve sunum yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676396 Batılılaşma devri Osmanlı mimarisinde görülen değişimi kavrama
2 1676397 Batılılaşma devri yapı tiplerini kavrama
3 1676398 Batılılaşma devri mimari süsleme programı hakkında bilgi edinme
4 1676399 Batılılaşma devri mimarları hakkında bilgi sahibi olmak
5 1676400 Batılılaşma devri sosyal yapı ile mimari arasındaki ilişkiyi kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 5
2 4 5 5 4 4 5
3 5 4 5 5 5 4
4 4 5 5 4 5 4
5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek