Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Klasik dönem Osmanlı mimarisinin özelliklerini öğretmek ve değerlendirebilmek. Klasik Osmanlı mimarisinin dünya sanat tarihindeki yerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. M. Sami BAYRAKTAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

O. ASLANAPA, Mimar Sinan, Ankara, 1992. O. ASLANAPA, Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 1986. A. Kuran, Mimar Sinan, İstanbul 1986. R. Günay, Sinan The Architect and His Works, İstanbul 1998. D. Kuban, Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul1997. D. Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007. Albert GABRİEL, "Les mosquees de Constantinople", Syria, VII, 1926, s. 353-419. S. Mülayim, Ters ,Lale,Osmanlı Mimarisinde Sinan Çağı ve Süleymaniye, İstanbul 2001. S. Mülayim, Sinan. İstanbul, 2010. G.Cantay, Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara 2002 Ernst EGLI, Sinan, der Raumeister osmanischer Glanzzeit. Zürich 1954. Tahsin ÖZ, İstanbul camileri, Ankara 1962-1965, 2 cilt. Suut Kemal YETKİN, "Sinan the Great", Anatolica, I, 1967, s. 105-110. İ. Aydın YÜKSEL, Osmanlı mimarisinde II. Bâyezid, Yavuz Selim Devri (886-926/1481-1520) V., İstanbul 1983. G. GOODWIN, A History of Ottoman Architecture, Londra.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Klasik dönem Osmanlı mimarisinde görülen yapı tipleri, inşa teknikleri, mimari estetik ve sanat değeleri. Klasik Osmanlı mimarisinin türk ve dünya sanat tarihindeki yeri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
42 Seminer 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 10 13 130
10 Tartışma 5 2 10
24 Seminer 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
48 Sözlü Sınav 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konusunun tanımı, ve ilgili literatür okuma-araştırma yok
2 Klasik öncesi Osmanlı mimarisine ve kültürüne bakış okuma-araştırma yok
3 Erken klasik devir yapılarının değerlendirilmesi (1480-1520 yılları) okuma-araştırma yok
4 Kanuni devri yapılarının değerlendirilmesi (1520-1566 yılları) okuma-araştırma yok
5 1566-1640 yılları arasındaki yapıların değerlendirilmesi okuma-araştırma yok
6 Klasik Devirde Osmanlı mimarlık teşkilatı okuma-araştırma yok
7 Klasik Devir Osmanlı mimarisinde Mimar Sinan’ın yeri ödev yok
8 ara sınav ara sınav yok
9 1640-1720 yılları arasındaki yapıların değerlendirilmesi Mimar Sinan sonrası klasik devir Osmanlı mimarisinin gelişimi ve ilkeleri okuma-araştırma yok
10 Klasik Devir Osmanlı mimarisinde bezeme okuma-araştırma yok
11 seminer seminer yok
12 Klasik Devir Osmanlı mimarisinin dünya ve İslam mimarisindeki yeri okuma-araştırma yok
13 Klasik Devir Osmanlı mimarisinde yapı türleri ve mekân düzenleri okuma-araştırma yok
14 genel değerlendirme ve sunum genel değerlendirme ve sunum yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676427 Klasik Osmanlı mimarisinin tasarım ilkelerini öğrenme
2 1676428 Klasik Osmanlı mimarisinde görülen yapı tiplerini öğrenme
3 1676429 Klasik Osmanlı mimarisinde süsleme programı hakkında bilgi sahibi olmak
4 1676430 Klasik Osmanlı dönemi mimarları hakkında bilgi sahibi olmak
5 1676431 Klasik Osmanlı dönemi mimarisinin islam ve dünya mimarlığındaki yeri hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 5
2 5 5 4 5 5 5
3 3 4 4 5 4 4
4 5 4 3 4 5 5
5 4 5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek