Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN610 Türk Evi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türk evinin oluşum süreci ve tarihsel gelişiminin; malzeme,teknik, yapı unsurları,çevre şartları ve kültürel etkilerin ışığı altında öğrenciye aktarılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hayrunnisa TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sedat Hakkı ELDEM, Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını. Sedat Hakkı ELDEM, Türk evi: Osmanlı Dönemi, C.I-III, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı. Önder KÜÇÜKERMAN, Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu. Doğan Kuban, Türk Hayatlı Evi, Eren Yayıncılık. Cengiz BEKTAŞ, Türk Evi, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları. Metin SÖZEN, Gelenekten Geleceğe Anadolu'da Yaşama Kültürü, Emlak Konut. Metin SÖZEN, Cengiz ERUZUN, Anadolu'da Ev ve İnsan, Emlak Bankası. Reha GÜNAY, Türk ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları. Önder KÜÇÜKERMAN, Şemsi GÜNER, Anadolu Mirasında Türk Evleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. Doğan KUBAN, Ahşap Saraylar, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları. Haşim KARPUZ, Erzurum Evleri, Kültür Bakanlığı Yayınları. Rüstem BOZER, Kula Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Sanatı´ndaki ev mimarisinin geçirdiği aşamalar -Orta Asya göçer çadırlarından Türklerin Anadolu'ya gelişine kadar konut özellikleri-, Anadolu´da Türk dönemi öncesindeki konut mimarisi,Selçuklu ve Osmanlı döneminde Anadolu´da konut mimarisi- malzeme, çevre koşullarının etkisi, plan tipleri, Türk evinin unsurlarının değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 9 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
49 Performans 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin genel çerçevesi Yok
2 İlk Türk konutları Orta Asya göçer çadırlarının özellikleri Okuma-Araştırma
3 Türk evi kavramı, sınıflandırılması ve özellikleri Okuma-Araştırma
4 Geleneksel konut mimarisinin tarihsel gelişimi Okuma-Araştırma
5 Konut tiplerini biçimlendiren sosyal faktörler Okuma-Araştırma
6 Geleneksel konutların plan tipleri Okuma-Araştırma
7 Geleneksel konutların tipolojik özellikleri Ödev
8 Ara Sınav Sınav
9 İç mekan tasarımı ve bezeme özellikleri Okuma-Araştırma
10 Anadolu yerel mimarisinden örnekler Okuma-Araştırma
11 Anadolu yerel mimarisinden örnekler Ödev
12 Anadolu yerel mimarisinden örnekler Okuma-Araştırma
13 Anadolu yerel mimarisinden örnekler Okuma-Araştırma
14 Ders içeriğiyle ilgili performans sunumları. Sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676001 Türk Evi kimliğinin oluşması ve gelişimini ortaya çıkarmak.
2 1676002 Türk evinin genel özelliklerinin Türk kültürü ile ilişkisini yorumlamak.
3 1676003 Kültürel ve toplumsal dönüşümlerle sanat ve mimarlıkta görülen değişimin ilişkisini açıklamak.
4 1676004 Orta Asya ile Anadolu Türk konutları arasında bağ kurmak.
5 1676005 Geleneksel Türk evini plan açısından gruplandırmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 3 3
2 5 5 4 4 3 3
3 3 4 5 3 5 4
4 5 1 4 3 4 4
5 4 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek