Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Barok ve XX. yüzyıl Sanatı'nın önemli mimari ve resim örneklerinin görsel malzeme eşliğinde incelenmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nadire Tuba YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adnan Turani: Dünya Sanat Tarihi, İstanbul 2005. Leland M. Roth: Mimarlığın Öyküsü, İstanbul 2006. E.Beksaç-T.Akkaya; Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı, İst. 1990; CUMMING, Robert; Sanat (Görsel Rehberler), İstanbul 2006; FARTHİNG, Stephen; Sanatın Tüm Öyküsü, 2012; FOSTER, Hal; Sanat Mimarlık Kompleksi, çev. Serpil Özaloğlu,İstanbul 2013; GİBSON, Clare; Semboller Nasıl Okunur?, çev. Cem Alpan, İstanbul 2013; GOMBRİCH, E.Hans; Sanatın Öyküsü, İstanbul; HEARDER, Harry; Italy: A Short History, Cambridge University Press, UK 2001; JOKİLEBTO, Jukka; A History of Architectural Conservation, Oxford 2002; Kollektif; Berlin 1990-2002-Mimarlık ve Kent Dizisi 1, İstanbul 2002;KUSPİT, Donald; Sanatın Sonu, çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul 2010; MULLER, Werner; Mimarlık Atlası 1-2, çev. Doğan Tuna, İstanbul 2012; RACBURN, Michael; Architecture of the Western World, Newyork 1980.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, Barok'dan XIX. yüzyıla kadar görülen üslupların içinde değerlendirilen resim ve dini mimari içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 15 5 75
5 Derse Katılım 7 3 21
11 Soru-Yanıt 5 2 10
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
24 Seminer 2 4 8
34 Okuma 3 1 3
49 Performans 2 3 6
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Barok Sanatının Ana hatlarının Çizilmesi
2 Barok Döneminin Genel Sanat Ortamı
3 Barok Döneminin sanat eserleri üzerine ön değerlendirme
4 İtalya'da Barok Sanatı
5 İtalya'da Erken Barok Sanatçıları ve sanat eserleri
6 İtalya'da Erken ve Yüksek Barok Sanatçıları ve sanat eserleri Floransa Ekolü
7 İtalya'da Erken ve Yüksek Barok Sanatçıları ve sanat eserleri Venedik Ekolü
8 Ara sınav
9 Almanya'da Barok Sanatı
10 Almanya'da Erken ve Yüksek Barok Sanatçıları ve sanat eserleri
11 Almanya'da Erken ve Yüksek Barok Sanatçıları ve sanat eserleri
12 Almanya'da Erken ve Yüksek Barok Sanatçıları ve sanat eserleri
13 Flaman Ülkelerinde Barok Sanatı
14 Flaman Ülkelerinde Erken ve Yüksek Barok Sanatçıları ve sanat eserleri
15 Flaman Ülkelerinde Erken ve Yüksek Barok Sanatçıları ve sanat eserleri
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1675659 Barok Döneminin Genel Sanat Ortamını öğrenecek
2 1675660 Barok Sanatının Avrupa'ya dağılımını öğrenecek
3 1675661 İtalya'da Barok Sanatı hakkında bilgi sahibi olacak
4 1675662 Almanya'da Barok Sanatı hakkında bilgi sahibi olacak
5 1675663 Flaman Ülkeleri Barok Sanatı hakkında bilgi sahibi olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 5 4
2 5 5 5 4 4 5
3 5 5 4 5 4 4
4 4 3 5 4 5 5
5 5 5 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek