Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN608. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sanat tarihi biliminde bilimsel araştırma; yüzey araştırması, kazı çalışması, koruma ve onarım esasları, eser tanıtımı, bilimsel yazı yöntem ve usüllerini öğretmek. Temel Bilimsel Etik ve Gereklilikleri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. M. Sami BAYRAKTAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suat CEBECİ, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, 1997 Adnan ERKUŞ, Bilimsel Araştırma Sarmalı, Ankara, 2005 Tahsin GÜLHAN, Bilimsel Araştırma ve Yazma Kılavuzu, İstanbul, 2003 Saim KAPTAN, , Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara, 1995 Halil SEYİDOĞLU, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul, 2009. Selçuk MÜLAYİM, Sanat Tarihi Metodu, İstanbul 1983. Zeynep AHUNBAY, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul 1999. Ara ALTUN, Dipnot ve Bibliyografya Esasları, İstanbul, 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sanat tarihi biliminde bilimsel araştırma; yüzey araştırması, kazı çalışması, koruma ve onarım esasları, eser tanıtımı, bilimsel yazı yöntem ve usülleri. Bilimsel Etik ve Gereklilikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
42 Seminer 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 10 13 130
10 Tartışma 5 2 10
24 Seminer 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
48 Sözlü Sınav 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders konusunun tanımı, ve ilgili literatür okuma-araştırma yok
2 Sanat Tarihi biliminin çalışma konuları, akademik disiplin olarak dünya ve Türkiye’deki tarihçesi okuma-araştırma yok
3 Temel Bilimsel Etik ve Gereklilikleri okuma-araştırma yok
4 Sanat Tarihinde bilimsel araştırma yöntemleri, saha araştırmasına hazırlık ve saha aşaması okuma-araştırma yok
5 Kaynak tarama ve materyal toplama aşaması okuma-araştırma yok
6 Bilimsel yazım aşaması. Bilimsel etiği bozan davranışlar. okuma-araştırma yok
7 The Art History at the surface and legislation related to the excavation and repair research ödev yok
8 ara sınav ara sınav yok
9 Sanat Tarihinde kazı ilke ve yöntemleri Sanat Tarihinde onarım ve koruma ilke ve yöntemleri okuma-araştırma yok
10 Sanat Tarihinde arkeometrik yöntemler okuma-araştırma yok
11 seminer seminer yok
12 El sanatı ürünlerini inceleme yöntemleri okuma-araştırma yok
13 Mimarlık eserlerini inceleme yöntemleri ödev yok
14 genel değerlendirme ve sunum genel değerlendirme ve sunum yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676401 Sanat tarihi biliminde bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenme
2 1676402 Sanat tarihi bilimsel literatürü hakkında bilgi sahibi olmak
3 1676403 Sanat tarihinde bilimsel yazı yöntem ve usüllerini öğrenmek. Bilimsel Etik ve Gereklilikleri öğrenmek.
4 1676404 Sanat tarihi kazı çalışması yapabilecek donanımı elde etme
5 1676405 Sanat tarihinde koruma ve onarım esasları hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4
2 5 4 3 4 4 5
3 4 3 4 5 4 3
4 5 5 4 5 4 4
5 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek