Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türk çini ve seramik sanatının genel hususiyetlerini tanıtmak. Çini ve seramiklerin teknik özellikleri ve kullanım alanları konusunda bilgi sahibi olmak. Çini ve seramikleri tezyinat açısından değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARIK, Rüçhan, ARIK, Oluş, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul, Kale Grubu Kültür Yayınları, 2007. ARIK, Rüçhan, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000. ASLANAPA, Oktay, Anadolu’da Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1965. ATIL, Esin, Ceramics from the World of Islam, Washington D.C., 1973. CHARLESTON vd., Robert J., World Ceramics an Illustrated History, Yugoslavia, 1968. DEGEORGE, Gérard, PORTER, Yves, The Art of the Islamic Tile, Italy, 2002. DEMİRSAR ARLI, Belgin, ALTUN, Ara, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Osmanlı Dönemi, İstanbul, Kale Grubu Kültür Yayınları, 2008. ERDEMİR, Yaşar, Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi, Konya, 2009. Islamic Pottery, 800-1400 AD, The Hillington press. Medieval Near Eastern Ceramics in the Freer Gallery of Art, Washington D.C., Smithsonian Institution, 1960. ÖNEY, Gönül, ÇOBANLI, Zehra, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, İstanbul, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007. PASİNLİ, Alpay, BALAMAN, Saliha, Türk Çini ve Keramikleri Çinili Köşk, İstanbul, A Turizm Yayınları, 1992. WATSON, Oliver, Ceramics from Islamic Lands, London, Thames ve Hudson Ltd, 2004. YETKİN, Şerare, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1972. ARCASOY, Ateş, Seramik Teknolojisi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yayınları, 1983. CURATOLA, Giovanni, Türkiye: Selçuklulardan Osmanlılara Sanat, İstanbul, 2010. ÖZEL, Mehmet, Turkish Arts, Kültür Bakanlığı Yayınları. ŞÖLENAY, Emel, Seramik Sanat Eğitiminde Sırlama ve Pişirme Yöntemleri El Kitabı, Ankara, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk çini ve seramik sanatının tarihçesini aktarmak. Türk çini ve seramik sanatında uygulanan teknik ve renkleri incelemek. Çini ve seramik yüzeylerde tercih edilen motif, figür ve sembolleri analiz ederek yorumlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 9 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
49 Performans 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği hakkında bilgi verilmesi ve ilgili literatürün tanıtılması.
2 Türk çini ve seramik sanatının kökeni ve teknik özellikleri hakkında bilgi verilmesi. Okuma-Araştırma
3 Türk çini ve seramiklerinin kronolojik açıdan incelenmesi. Okuma-Araştırma
4 Selçuklu dönemi öncesi çini ve seramik örneklerinin tanıtılması. Okuma-Araştırma
5 Selçuklu ve Beylikler dönemi çini ve seramikleri hakkında bilgi verilmesi ve bu döneme has bazı özel tekniklere vurgu yapılması. Okuma-Araştırma
6 Selçuklu ve Beylikler dönemine ait farklı çini ve seramik örneklerinin incelenmesi. Okuma-Araştırma
7 Osmanlı dönemi çini ve seramiklerinin tanıtılması ve teknik özellikleri hakkında bilgi verilmesi. Ödev
8 Ara sınav Sınav
9 Osmanlı dönemi çini ve seramik merkezlerinin tanıtılması. Ödev
10 Osmanlı dönemine ait farklı çini ve seramik örneklerinin incelenmesi. Okuma-Araştırma
11 Çini ve seramik sanatında kullanılan motif, figür ve semboller hakkında bilgi verilmesi. Okuma-Araştırma
12 Çini ve seramik sanatında sıklıkla tercih edilen motif ve figürlerin tespit edilerek yorumlanması. Okuma-Araştırma
13 Çini ve seramiklerde rastlanan motif ve figürlerin diğer sanat eserlerindeki motif ve figürlerle mukayese edilmesi. Ödev
14 Ders içeriğiyle ilgili performans sunumlarının gerçekleştirilmesi. Sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676275 Tarihsel süreçte Türk çini ve seramik sanatı hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1676276 Türk çini ve seramik sanatının teknik özelliklerine dair bilgi sahibi olmak.
3 1676277 Çini ve seramik eserlerin pişirilmesinden boyanıp sırlanmasına kadar oluşum aşaması hakkında bilgi sahibi olmak.
4 1676278 Çini ve seramik eserlerde sıklıkla kullanılan motif ve figürler hakkında bilgi sahibi olmak.
5 1676279 Çini ve seramik eserlerdeki teknik ve tezyini açıdan dönem farklılıklarını kavramak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 4 4
2 5 4 5 5 4 4
3 5 3 4 4 5 5
4 5 5 5 5 5 4
5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek