Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN615 Gürcü Mimarisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Gürcü mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak. Malzeme ve yapım tekniklerini, süsleme, duvar resmi ve ikonografiyi değerlendirebilme. Gürcü mimarisi ile diğer Hristiyan ve İslami kültürel çevreler arasındaki ilişkileri değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Turgay Yazar

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALPAGO-NOVELLO, A., W. BERİDZE-J. LAFONTAINE-DOSOĞNE, Art and Architecture in Medieval Georgia, Louvain-la-Neuve 1980. Бакрадзе, Д., Об археологической поездке, совершенной в 1879 г., по поручению Академии наук в Чорохский бассейн, в Батуми, Артвин и Артанудж, СПб 1880. BAYRAM, Fahriye, Artvin’deki Gürcü Manastırlarının Mimarisi, İstanbul 2005. ბერიძე, ვ., (1955), სამცხის ხუროთმოძღვრება, XIII-XVI საუკუნეები, თბილისი 1995. (ბერიძე, ვ, ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები, შემდგ: ვ. ჭიაურელი, თბილისი 1970 Джанберидзе, Н., Памятники архитектуры Грузии, Тбилиси 1955. DASIANI, Tamar-Tamar KHUNDADZE-Ekaterina KVACHATADZE, Medieval Georgian Sculpture, Tbilisi, 2017. DJANBERİDZE, N., Architectural Monuments of Georgia, Aurora Art Publishers, Leningrad 1973. DJOBADZE, W. (1976), Materials for the Study of Georgian Monasteries in the Western Environs of Antioch on- the-Orontes, Louvain. DJOBADZE, W., Early Medieval Georgian Monasteries in Historic Tao, Klardjet’i, and Şavşet’i, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1992. KADİROĞLU, M., The Architecture of the Georgian Church at İşhan, Peter Lang Verlag, Frankfurt 1991. KORKUT, Tahsin, Artvin ve Erzurum’daki Gürcü Dini Mimarisinde Süsleme, Hiperyayın İstanbul 2018. Такаишвили, Е., (1952), Археологическая экспедиция 1917-го года в южные провинции Грузии, Тбилиси 1960. WINFIELD, David, “Some Early Medieval Figure Sculpture from North-East Turkey”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, sayı: 31, 1968, s. 33-72. YAZAR, Turgay, “Tao-Klarceti Mimarlığında Taş Bezeme”, Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, 2018, s. 3030-397 BAYRAM, Fahriye, Anadolu’da Tetrakonchos Planlı Gürcü Kiliseleri” Anadolu ve Çevresinde Ortaçağ, 1, Ankara 2007, s. 61–88. BAYRAM, Fahriye-T. YAZAR, “2005 yılı Ortaçağ Gürcü Mimarisi Yüzey Araştırması” 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çanakkale 29 Mayıs–2 Haziran 2006, cilt 1, Ankara 2007, 457–466. BAYRAM, Fahriye-T. YAZAR, Artvin, Erzurum, Ardahan İli ve İlçelerinde Gürcü Mimarisi Yüzey Araştırması 2006” 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı Çanakkale 28 Mayıs–1 Haziran 2007, cilt 1, Ankara 2008, 263–284. KADİROĞLU, M., Z. KARACA-T. YAZAR, “1995 Yılı Tao-Klardjetie Yüzey Araştırması” XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996, s. 397-421. KADİROĞLU, M., Z. KARACA-T. YAZAR, “Ortaçağ Gürcü Mimarisi 1996 Yılı Yüzey Araştırması” XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 97- 125. KADİROĞLU, M., Z. KARACA-T. YAZAR, “Ortaçağ Gürcü Mimarisi 1997 Yılı Yüzey Araştırması” XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999, s. 129-142. KADİROĞLU, M., Z. KARACA-T. YAZAR, “Çoruh Vadisi Ortaçağ Gürcü Mimarisi 1998 Yılı Yüzey Araştırması” 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs 1999, cilt 1. Ankara 2000, s. 81-94. KADİROĞLU, M., Z. KARACA-T. YAZAR, “Çoruh Vadisi Ortaçağ Gürcü Mimarisi 2000 Yılı Yüzey Araştırması” XIX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara 28 Mayıs-01 Haziran 2001, I, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s. 93-100.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Gürcü mimarisinin gelişim evrelerini incelemek. İslami veya diğer Hıristiyan kültürleri ile etkileşimi değerlendirmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 9 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
49 Performans 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği hakkında bilgi ve ilgili literatür
2 Gürcü tarihi, coğrafyası ve dilinin incelenmesi
3 Erken Hıristiyanlık dönemi (4-7. Yüzyıl) Gürcü mimarlığının incelenmesi
4 Beylikler Dönemi (7-10. Yüzyıl) Gürcü Mimarlığının incelenmesi
5 Altın Çağ (10-14. Yüzyıl) Gürcü mimarlığının incelenmesi
6 Gürcü mimarlığındaki bezemelerin incelenmesi
7 Gürcü mimarisinin genel özelliklerinin değerlendirilmesi
8 Sınav
9 Gürcü duvar resimlerinin incelenmesi
10 Gürcü mimarlığında malzeme ve inşa tekniklerinin öğrenilmesi
11 Gürcü mimarlığı ile Bizans ve Ermeni Mimarlığı etkileşimin incelenmesi
12 Gürcü mimarlığı ile Anadolu Türk sanatı etkileşimin incelenmesi
13 Gürcü mimarisinin plan, süsleme ve teknik olarak değerlendirilmesi
14 Ders içeriğiyle ilgili performans sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676416 Gürcü tarihi hakkında bilgi sahibi olmak
2 1676417 Gürcü mimarlığının gelişim evrelerini bilmek
3 1676418 Gürcü mimarlığındaki yapı ve plan tiplerini bilmek
4 1676419 Gürcü mimarisi ile Bizans ve Ermeni mimarisi arasındaki ilişkileri bilmek
5 1676420 Gürcü mimarisi ile Anadolu Türk mimarisi arasındaki ilişkileri bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4
2 5 4 4 4 4 5
3 4 4 5 4 5 5
4 3 4 3 5 5 4
5 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek