Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN620 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi Ermeni Mimarisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Anadolu’nun fethinden sonra oluşan Türk beyliklerince inşa edilen yapı tipleri, inşa teknikleri ve plan şemaları ele alınacak ve karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Turgay Yazar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ALTUN, Ara, Anadolu'da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, İstanbul 1978. ASLANAPA, Oktay, Turkish Art and Architecture, London 1971. ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1984. BAKIRER, Ömür, Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı, 2 cilt, Ankara 1981. DURUKAN, Aynur-Mehlika SULTAN İNAL, Anadolu Selçuklu Sanatı Bibliyografyası,I- III, Ankara, 1994. ERDMANN, Kurt, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, I, Berlin 1961. ERDMANN, Kurt-Hanna ERDMANN, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, II-III, Berlin 1976. GABRIEL, Albert, Monuments Turcs d'Anatolie, Paris 1931. GABRIEL, Albert , Voyages archéologiques dans la Turquie orientale, Paris 1940. KUBAN Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, Yapı Kredi Yayını, 2002. KURAN Aptullah, Anadolu Medreseleri, I, Ankara 1969. ÖDEKAN, Ayla, Türkiye’de 50 Yılda Yayınlanmış Arkeoloji Sanat Tarihi İle İlgili Yayınlar Bibliyografyası, İstanbul, İTÜ, 1975. OCAK, Ahmet Yaşar-Ali Uzay PEKER-Bilici KENAN (ed), Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, 1-2, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006. ÖNGE, Yılmaz, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1996. ÖNKAL, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996. SÖZEN, Metin, Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri, 2 cilt, İstanbul 1970-72. TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, İstanbul 1971. ALTUN, Ara, Orta Çağ Anadolu Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. ASLANAPA, Oktay, Anadolu'da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara 1991. ASLANAPA, Oktay -Ernst DIEZ, Türk Sanatı, İstanbul, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, 1946. KARPUZ, Haşim, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Konya 2001. KURAN, Abdullah, Anadolu Medreseleri, I, Ankara 1969. SÖNMEZ, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk Mimarisinde Sanatçılar, Ankara, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Ders kapsamında Anadolu’nun fethinden sonra kurulan beyliklerince inşa edilen yapılar, yapı tipi ve plan şemaları açısından karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 40 1
48 Sözlü Sınav 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 4 2 8
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 9 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 3 5 15
49 Performans 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği hakkında bilgi ve ilgili literatür
2 Anadolu’nun fethi ve beyliklerin kuruluşlarının incelenmesi
3 Artuklu Beyliği mimarlığının incelenmesi ve öğrenilmesi
4 Danişmendli mimarlığının incelenmesi ve öğrenilmesi
5 Saltuklu ve Mengücek mimarlığının incelenmesi ve öğrenilmesi
6 Selçuklu mimarlığının incelenmesi ve öğrenilmesi
7 Sınav
8 Türk mimarlığındaki yapı ve plan tiplerinin değerlendirilmesi
9 Ön örneklerin analiz edilmesi
10 Moğol istilasının Anadolu Türk mimarlığında yarattığı değişimlerin saptanması
11 Komşu kültür çevrelerindeki yapı tiplerinin incelenmesi
12 Komşu kültür çevrelerindeki plan tiplerinin incelenmesi
13 Anadolu Türk mimarisinin yapı tipleri ve plan şemaları açısından karşılaştırmalı değerlendirilmesi
14 Ders içeriğiyle ilgili performans sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1676591 Anadolu’nun fethi ve kurulan beylikler hakkında bilgi sahibi olmak
2 1676592 Anadolu Türk mimarlığındaki yapı tiplerini bilmek
3 1676593 Anadolu Türk mimarlığındaki plan şemaları hakkında bilgi sahibi olmak
4 1676594 Anadolu Türk mimarlığındaki plan şemalarının ön örneklerini bilmek
5 1676595 Anadolu Türk mimarinsin diğer kültür çevreleriyle olan ilişkilerini değerlendirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 3 4
2 5 4 4 3 5 4
3 3 5 5 5 4 4
4 5 4 4 4 4 4
5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek