Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAN626 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Bezeme ve Yapım Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Anadolu Beylikleri mimarisindeki bezeme ve yapın tekniklerinin ele alınarak karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Turgay YAZAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAKIRER, Ömür, On üçüncü ve On dördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrapları, Ankara 1976. BAKIRER, Ömür, Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı, 2 cilt, Ankara 1981. GIERLICHS, Joachim, Mittelalterliche Tierreliefs in Anatolien und Mesopotamien, Tübingen 1996. MÜLAYİM, Selçuk, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler-Selçuklu Çağı, Ankara 1982. MÜLAYİM, Selçuk, Değişimin Tanıkları, Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İstanbul 1999. ÖGEL, Semra, Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, Ankara 1966. ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1978. SCHNEIDER, Gerd, Pflanzliche Bauornamentik der seldschuken in Kleinasien, Wiesbaden 1989. SCHNEIDER, Gerd, Geometrische Bauornamentik der seldschuken in Kleinasien, Wiesbaden ÜNAL, Rahmi Hüseyin, Osmanlı Öncesi Anadolu-Türk Mimarisinde Taçkapılar, İzmir 1982.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anadolu Beylikleri mimarisindeki bezeme ve yapın teknikleri incelenerek karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
48 Sözlü Sınav 6 20 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriği hakkında bilgi ve ilgili literatür
2 Moğol istilası sonrası Anadolu’da kültür ve sanat
3 Moğol istilasının sanatta yarattığı değişimler
4 Beylikler dönemi mimarlığında bezeme türleri
5 Beylikler dönemi mimarlığında bitkisel bezeme
6 Beylikler dönemi mimarlığında geometrik bezeme
7 Beylikler dönemi mimarlığında figürlü bezeme
8 Sınav
9 Beylikler dönemi mimarlığında yazılı bezeme
10 Beylikler dönemi mimarlığında mimari formlar
11 Beylikler dönemi mimarlığında Asya ve Akdeniz etkileri
12 Beylikler dönemi bezeme teknikleri
13 Beylikler dönemi mimari bezemesinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi
14 Ders içeriğiyle ilgili performans sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1679162 Anadolu Beylikleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 1679163 Beylikler dönemindeki bezeme anlayışını bilmek
3 1679164 Beylikler dönemindeki bezeme türlerini bilmek
4 1679165 Beylikler dönemindeki bezeme tekniklerini bilmek
5 1679166 Beylikler dönemi mimarisinin Türk mimarisi içindeki yerini değerlendirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70845 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 70844 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 70846 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 70849 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 70848 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 70847 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4
2 4 4 5 5 5 5
3 5 5 4 4 4 4
4 5 4 5 5 5 4
5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek