Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR613 Osmanlı Arşiv Belgelerini İnceleme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı Arşivi'nde bulunan belgelerden örnekler kullanılarak öğrencinin arşiv malzemesini kullanımına yönelik bilgi birikimi sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıza Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Lisans Osmanlı Türkçesi

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi - Mübahat Kütükoğlu, Osmnalı Belgelerinin Dili - İlgili makale ve bildiri metinleri - Arşiv Belgeleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arşiv belgelerinden örnek metinlerle metin çevirileri, çeviri kuralları, belgelerin şekil ve muhteva özellikleri anlatılır, örnek belgeler okunarak okuma ve anlama pratiği kazandırmaya çalışılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 20 1
54 Ev Ödevi 14 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Arşivi Hakkında Kurumsal Bilgi
2 Arşivdeki Belge Tasnifleri
3 Arşivdeki Defter Tasnifleri
4 Aklam-ı Sitte ve diğer yazı çeşitleri
5 Rika yazı, örnek metinler
6 Rika örnek metinler
7 15. ve 16. Yüzyıl arşiv kaynakları örnekler
8 17. Yüzyıl Arşiv kaynakları, örnek metinler
9 18. Yüzyıl Arşiv Kaynakları, örnek metinler
10 Ara sınav
11 Şeriye Sicilleri, kaynak değeri, muhtevaları
12 Şeriye Sicilleri, örnek metinler
13 19. Yüzyıl arşiv kaynakları, örnek metinler
14 20. yüzyıl başları arşiv kaynakları, örnek metinler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569619 Arşiv malzemesini okuyabilir ve metinleri değerlendirebilir.
2 1569621 Farklı el yazılarıyla yazılmış metinler hakkında bilgi sahibi olur ve bilimsel çalışmalarda bu metinleri kullanabilecek şekilde çözümleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 3 3 3 4
2 4 3 4 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek