Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR614 Osmanlı Belgelerinin Dili 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmalı Arşiv belgeleri üzerinde analiz çalışmaları yaparak belgeleri bilimsel çalışmalarda kaynak olarak kullanılabilir şekilde okuyabilir hale gelmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıza Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arşiv belgeleri, Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arşiv belgelerinin şekil ve muhteva özelliklerini içeren analitik inceleme. Diplomatik özellikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 10 20 1
54 Ev Ödevi 10 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
5 Derse Katılım 10 3 30
27 Makale Yazma 1 70 70
54 Ev Ödevi 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belge Dili: Diplomatik ve konuları
2 Osmanlı Arşivindeki belge çeşitleri
3 Padişaha ait belgeler: Name-i Hümayun, Ahidname-i Hümayun, Hatt-ı Hümayun
4 Padişaha ait belgeler: Ferman, Berat ve İrade kataloğundaki belgeler ve özellikleri
5 Padişaha ait belgelerden örnekler üzerinde metin okuma ve inceleme
6 Divan-ı Hümayun kalemi belgeleri: Mühimme defterleri, çeşitleri örnek metinler
7 Divan-ı Hümayun kalemi belgeleri: Ahkam ve Şikayet defterleri, özellikleri, metinler
8 Diğer Divan-ı Hümayun kalemlerine ait defter çeşitleri, örnek metinler
9 Belge tasnifinde yer alan diğer arşiv belgeleri, dönemsel farklılıklar ve özellikleri
10 Ara sınav
11 Belgeler: Arizalar, arzuhaller, şukkalar
12 Şeriye Sicillerindeki belge çeşitleri: Hüccet, ilam, vakfiyeler
13 Son dönem Osmanlı arşiv belgeleri, şekil muhteva özellikleri
14 Örnek metinlerden okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569774 Osmanlı Diplomatikasını öğrenmiş olarak belge çözümlemesini yapabilir.
2 1569775 Osmanlı Arşivindeki belgelerin kaleme alındığı yazı çeşitlerini okuyabilir ve değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.