Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR619 Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partiler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Meşrutiyete giden süreç ve bu sürece etki eden iç ve dış dinamikler ve Meşrutî sistemin getirdiği yenilikleri geniş bir perspektifte ele alarak Meşrutî sistemin ve bu dönemde yaşanan gelişmelerin daha sonraki döneme ve Türk demokrasisine etki ve katkılarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mucize ÜNLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Ahmet Bedevi Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler. -Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası 2. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakki'ye Karşı Çıkanlar. -Aykut Kansu, 1908 Devrimi. -Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri 1789-1980. -Cezmi Eraslan-Kenan Olgun, Osmanlı Devletinde Meşrutiyet ve Parlamento. -E. E.Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali. -Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu. -Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Haz: Erhan Çifci. -Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki. -Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri. -Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jöntürklük (1889-1902). -Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasal Partileri (1859-2005). -Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler (1876-1938). -Ziya Şakir, Hürriyet ve İtilaf Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Battı?, Haz: Serkan Erdal. -Ziya Şakir, İttihat ve Terakki Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Öldü?.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Meşruriyete Giden Süreç Meşrutiyeti Hazırlayan İç ve Dış Dinamikler Meşrutiyetin İlanı Kanun-ı Esasi II. Meşrutiyetin İlanı ve Siyasi Gelişmeler II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Oluşumlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meşrutiyet Dönemi İle İlgili Çalışmalar.
2 Dönemin İç ve Dış Olayları.
3 Meşruti Sistem.
4 Fikir Akımları.
5 Meşrutiyet Döneminde Siyasal Partiler.
6 Seçimler.
7 İttihat ve Terakki: Kuruluşu.
8 İttihat ve Terakki: Yapısı, Programı.
9 Vize Sınavı.
10 Hürriyet ve İtilaf Fırkası: Kuruluşu, Yapısı, Programı.
11 Osmanlı Ahrar Fırkası.
12 Osmanlı Sosyalist Fırkası.
13 II. Meşrutiyet Döneminde Kurulan Diğer Fırkalar.
14 Dernekler ve Cemiyetler.
15 Dönem Değerlendirmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1582207 Bu ders sonunda öğrenci; Meşrutiyete giden süreci iç ve dış dinamikleriyle açıklayabilecek.
2 1582208 Meşruti sistemin niteliklerini kavrayıp Türk demokrasisine katkısını değerlendirebilecek.
3 1582209 Parlamenter sistemin işleyişi ve demokratik gelişmeleri takip edebilecek donanıma sahip olabilecek.
4 1582210 Meşrutiyet dönemi siyasi oluşumlarının Cumhuriyet döneminin altyapısının oluşumuna etkisi ve sağladığı katkıyı analiz edebilecek.
5 1582211 Meşruti sisteme geçişte etkili olan aktörler ve beslendikleri düşünsel kaynakları değerlendirebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 3
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek