Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR620 Osmanlı Göç Hareketleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türk toplumunun oluşumunu anlamak ve algılamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Justin McCarty, Osmanlı Anadolu Topraklarındaki Müslüman ve Azınlık Nüfus. Nedim İpek, Rumeliden Anadoluya Türk Göçleri. Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler. Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskanı. Ufuk Gülsoy, 1828- 1829 Osmanlı- Rus Savaşında Rumeliden Rusyaya Göçürülen Reaya. Yusuf Halaçoğlu, XVIII Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi. Cevat Eren, Türkiyede Göç ve Göçmen Meselesi. Tayyip Gökbilgin, Rumelide Yörükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan Fevzi Gözaydın, Kırım Türklerinin Yerleşme ve Göçmeleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı coğrafyasında tarihi süreç içerisinde gerçekleşen göçler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı nüfus politikası (Klasik dönem)
2 Osmanlı Nüfus Politikası (Tanzimat dönemi)
3 Osmanlı nüfus politikası (İttihat Terakki dönemi)
4 Göç tanımı, çeşitleri, terminolojisi.
5 Osmanlı öncesi Anadolu’ya Türk göçleri
6 Anadolu’dan Balkanlara Türk göçleri
7 Anadolu’da iç göç (Klasik dönem)
8 Anadolu’dan Kafkaslara Ermeni göçü.
9 Anadolu’dan Kırım, Kafkaslar ve Balkanlara gayrimüslim göçü.
10 Anadolu’dan Amerikaya nüfus göçü.
11 1828- 1829 Savaşları ve sonrası nüfus hareketleri.
12 93 Göçü.
13 Balkan Savaşı göçleri.
14 Birinci Dünya Savaşı esnasında Anadoluda nüfus hareketleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568960 Göç sebeplerini anlar.
2 1568961 Türk kimliğini kavrar.
3 1568962 Türklerin vatan kavramını kavrar
4 1568963 Türk milletinin oluşumunda göç ve iskanın yeri ve önemi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 4 5 5 4
2 5 5 4 4 5 4 5 5 4
3 5 5 4 5 5 5 4 4 5
4 5 5 5 4 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek