Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR623 Osmanlı Devleti'Nde Ayanlık 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı Devleti'nde Ayanlık kurumunun fonksiyonlarını kavratmak, kurumun tarihi özelliklerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıza Karagöz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık - Yuzo Nagata, Muhsinzade Mehmet ve Ayanlık Müessesesi. - Yuzo Nagata, Karaosmanoğulları Üzerine Bir Deneme - Özcan Mert, Çapanoğulları - Rıza Karagöz, Canikli Ali Paşa - Rıza Karagöz, Hazinedarzade Süleyman Paşa - Osmanlı Ekonomik ve Toplumsal Tarihi, (Haz. H. İnalcık - D.Quatarert), I-II - Çeşitli makale ve bildiriler

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti'nde Ayanlık ve Ayanların tarihi gelişim süreci içindeki konumları, yüzyıllara göre farklı özellikleri, Ayanlar çağının kurumsal ve toplumsal özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 20 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 50 50
54 Ev Ödevi 3 20 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ayan kelimesinin sözlük ve terim anlamları, Osmanlı öncesi ayanlar
2 Klasik Dönem Osmanlı Devleti'nde Ayanlık ve Eşraf: XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ayanların özellikleri
3 Ayanların Devlet ve Toplum nazarından durumları ve fonksiyonları; klasik dönem
4 17. yüzyılda ayanlık ve ayanlar: kurumsal dönüşüm
5 17. yüzyılda Ayanlığın Güçlenmesindeki etkenler: Kurumsal bozulmalar
6 17. yüzyılda Ayanlığın Güçlenmesindeki etkenler: Vergi ve mukataa düzenlemeleri İltizam
7 Savaşların kurumlara ve topluma etkileri: 1683 sonrası ayanların durumu
8 18. Yüzyıl "Ayanlık Yüzyılı"
9 Ayanlık çağının özellikleri, ayanlığın kurumsal güç kazanması, Enderunlu validen ayan valiye dönüşüm
10 ara sınav
11 18. yüzyılın ikinci yarısı: ayanlığın zirvesi, savaşlar ve ayanlar, Voyvoda-mütesellimlikten valiliğe Voyvodalık.docx
HALİT CABBAR, Tavaslı Ömer Ağa ve Voyvodalık.pdf
12 Ayanların büyük yerel hanedanlara dönüşümü, meşhur ayan kökenli aileler
13 Ayanlığın Zirvesi: Sened-i İttifak, özellikleri ve önemi
14 II. Mahmut Düzenlemeleri: Mütegallibe ayanlarla mücadele, Tanzimat uygulamaları, Meclis-i Ayan

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569778 Ayanların ve ayanlığın Osmanlı toplum ve devletindeki tarihsel yeri öğrenilmiş olur.
2 1569777 Ayanların Osmnalıdan günümüze miras kalan fonksiyonları öğrenilmiş olur.
3 1569776 Türk toplumunda yerel sınıfların günümüzdeki yansımaları kavranılmış olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 5 3 3 3 4
2 4 2 4 3 5 3 3 3 4
3 5 4 4 3 5 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek