Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR632 Selçuklu Tarihinin Kaynakları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Selçuklu tarihinin kaynak çeşitlerini, hangi açıdan Selçuklu tarihini aydınlattıklarını, ne zamandan beri kullanılmaya başlandığını ve Selçuklu tarihinin aydınlatılması için ne gibi öneme sahip olduğunu ortaya koymak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul 1996. --------------, Selçuklular ve İslâmiyet, İstanbul 1980. Sümer, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul 1980. Sevim, Ali, Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara 1995. Özaydın, Abdülkerim, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi (498-511/1105-1118), Ankara 1990. Köymen, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, I, Kuruluş Devri, Ankara 1989. Kafesoğlu, İbrahim, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, İstanbul 1953. ------------------------, Selçuklu Tarihi, İstanbul 1992

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vekayinameler, Şehir ve Bölge Tarihleri, Mezheplere Ait Kaynaklar, Tabakat ve Hal Tercümesine Ait Eserler, Coğrafi kaynaklar ve seyahatnameler, Ermeni, Süryani, Gürcü ve Bizans kaynaklarının Selçuklu tarihinin anlaşılmasına katkıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 16 3 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 6 3 18

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1565670 Selçuklu tarihini öğretir.
2 1565671 Kaynak tasnifi yapmayı öğretir.
3 1565672 Kaynak tenkiti yapmayı öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 4 5 5 4 5
3 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek