Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Avrupa sosyal yapısının incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özlem GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feodal Toplum, March Bloch “Ortaçağ Avrupa`sında Kadın”, Özlem Genç “Kara Ölüm: 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa`sına Etkileri ”, Özlem Genç A Companion to The Roman Empire, David S. Potter The Later Roman Empire, Averil Cameron

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Feodalizm, aile yapısı, veba salgını

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 8 80
10 Tartışma 5 8 40
11 Soru-Yanıt 7 1 7
24 Seminer 5 8 40
48 Sözlü Sınav 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa kökeni ve coğrafyası
2 Roma İmparatorluğu ve Franklar
3 Feodalizm
4 Sosyal hayat içinde kilise
5 Manastır hayatı
6 Aile yapısı
7 Ortaçağ Avrupa`sında kadın
8 Ortaçağ Avrupa`sında kadın
9 Ara sınav
10 Nüfus yapısı
11 Soylular ve burjuvazi
12 Veba salgını ve etkileri
13 Veba salgınının sonuçları
14 Genel değerlendirme
15 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575372 Avrupa kökenini ve coğrafyasını tarif edebilme
2 1575373 Feodalizmi yorumlayabilme
3 1575374 Kilise ve manastır hayatını yorumlayabilme
4 1575375 Ortaçağ aile yapısını kavrayabilme
5 1575376 Veba salgınının etkilerini özetleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 4
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek