Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel ahlak ilkelerini ve araştırma teknik ve yöntemlerini kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nedim İPEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa ÖZTÜRK, Tarih Felsefesi, Ankara 2014. Ahmet Şimşek, Tarih Nasıl Yazılır, İstanbul 20011. Fernand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, Ankara 1992. Mubahat KÜTÜKOĞLU, Tarih Araştırmalarında Usul, Ankara. Kaynak metinleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel ahlak ilkeleri, konu tespiti, kaynak tespiti ve değerlendirme yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihin tanımı
2 Tarihin konusu
3 Tarihin temaları
4 Bilimsel ahlak ilkeleri
5 Tarih - zaman ilişkisi
6 Tarih - gerçek ilişkisi
7 Kaynak, kaynak çeşitleri, kaynak tenkidi yöntemleri.
8 Tarihte nedensellik
9 Tarihin temel unsurları
10 Konu tespiti, konu ile ilgili referans eser ve kaynakların tespiti
11 Konu ile ilgili referans eser ve kaynaklardan bilgi fişi çıkarma
12 Bilgi fişlerinin tasnifi ve değerlendirilmesi
13 Metin yazımı
14 Ders yönteminin tenkidi ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568798 Günlük olaylara tarihi açıdan bakar.
2 1568799 Araştırma yöntem ve kurallarını kavrar.
3 1568800 Gerçek, tarihi gerçek arasındaki farkı anlar.
4 1568801 Araştırma konusunun sınırlarını belirler.
5 1568802 Fikir üretme becerisi edinir.
6 1568803 Olaylara eleştirel bakar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 4 4 5 5 5 4 4
3 5 5 5 5 4 5 5 5 5
4 4 4 4 4 5 5 4 5 5
5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
6 5 4 5 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek