Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR639 Eski Mezopotamya’da Kültürel Hayat 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Eskiçağ Mezopotamya’sında meydana getirilen muhtelif kültürleri, kronolojik sırayı takip ederek, kaynakların ışığında gözler önüne sermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CRAWFORD, Harriet, Sümer ve Sümerler, Ankara 2015. GÖKÇEK, L. Gürkan, Asurlular, Ankara 2015. KINAL, Füruzan, Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983. KÖROĞLU, Kemalettin, Eski Mezopotamya Tarihi, İstanbul 2006. KRAMER, S. Noah, Sümerler, İstanbul 2002. KRAMER, S. Noah, Tarih Sümer’de Başlar, İstanbul 2014. MEMİŞ, Ekrem, Eskiçağda Mezopotamya, Bursa 2007. OPPENHEIM, A. Leo, Ancient Mesopotamia, Chicago 1977. YILDIRIM, Ercüment, Eskiçağ Mezopotamya'sında Liderler Krallar Kahramanlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eskiçağ Mezopotamya halklarının yarattığı kültürleri tanımamızı sağlar; Mevcut Mezopotamya kültürünün temellerinin eski halklar tarafından kurulduğuna dair ispatlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Mezopotamya Kültürü Araştırmalarına Toplu Bir Bakış
2 Neolitik ve Kalkolitik Kültürler Döneminde Mezopotamya
3 Eski Tunç Çağında Mezopotamya Kültürü
4 Orta Tunç Çağında Mezopotamya Kültürü
5 Yeni Tunç Çağında Mezopotamya Kültürü
6 Sumer Kültürü
7 Sumer Kültürü
8 Sami Kavimlerde Kültürel Hayat
9 Sami Kavimlerde Kültürel Hayat
10 Komşu Kültürlerin Mezopotamya Kültürü Üzerindeki Etkisi
11 Mezopotamya Kavimlerinde Sosyal Hayat
12 Mezopotamya Kavimlerinde Dini Hayat
13 Mezopotamya Kavimlerinde Ekonomik Hayat
14 Mezopotamya Medeniyetlerinin Kültür Mirası
15 Dönem Değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555642 Eskiçağ Mezopotamya’sındaki yerel halkların kültürleri hakkında bilgi sahibi olma.
2 1555643 Eskiçağ Mezopotamya kültüründeki dış kaynaklı kültürel etkiler hakkında bilgi sahibi olma.
3 1555644 Eskiçağ Mezopotamya medeniyetlerinin insanlık tarihine kazandırdıkları hakkında bilgiler edinme.
4 1555645 Eskiçağ Mezopotamya medeniyetlerinin kültürel mirası hakkında daha bilinçli hale gelme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 4 4 5
2 5 5 4 4 5 5 4 5 4
3 5 4 4 5 4 5 4 5 5
4 4 5 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek