Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR641 IX. Yüzyılda Balkanlar'da Demografik Yapı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Balkanların demografik yapısı hakkında bölgenin geçirdiği süreci ortaya koymak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İLKAY ERKEN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Çev. Bahar Tırnakçı, Timaş Yayınları, İstanbul 2010. Nedim İpek, Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999. Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821-1922), Çev. Fatma Sarıkaya, Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Balkan halklarının yaşadıkları coğrafyanın da etkisi ile şekillen coğrafi dağılımlarını anlamak. Balkan halklarını birbirleri ile olan tarihi münasebetlerine ışık tutmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 10 4 40
11 Soru-Yanıt 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
54 Ev Ödevi 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Balkan terimi ve coğrafyasının açıklanması
2 Balkan Halklarının tespiti
3 Balkan Halklarının Tespiti
4 Balkanlarda demografik dönüşümler
5 Balkanlarda demografik dönüşümler
6 Türkler ve Balkanlar
7 Türkler ve Balkanlar
8 19. yüzyılda Balkanların idari yapısı
9 19. yüzyılda Balkanların idari yapısı
10 Rum isyanı ve Yunanistan
11 Bosna Hersek
12 Arnavutluk
13 Kosova
14 Makedonya
15 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569069 Balkan Coğrafyasının sınırlarını çizmek
2 1569075 Balkan Halklarını tespit etmek
3 1569076 Türklerin Balkanlarla münasebetini açıklamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 2 5 5 4 2 5
2 5 4 5 2 5 5 4 2 5
3 5 4 5 2 5 5 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek