Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR642 Moğol Tarihi ve Kültürü 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

13. yüzyılda Moğol Devleti'nin kuruluşuyla başlayan siyasi süreç, sonrasında meydana çıkan hanlıklar ve Moğolların sosyo-kültürel hayatlarını incelemek bu dersin amacını oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

J. Paul Roux, Moğol İmparatorluğu Tarihi, çev. A. Kazancıgil-A. Bereket, Kabalcı Yayınevi, 2001. Bertold Spuler, İran Moğolları Siyaset, İdare ve Kültür İlhanlılar Devri (1220-1350), çev. C. Köprülü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011. Abdülkadir Yuvalı, İlhanlılar Tarihi I Kuruluş Devri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1994. CARPİNİ (Johann de Plano Carpini), Moğol Tarihi ve Seyahatname 1245-1247, çev. Ergin Ayan, Derya Kitabevi, Trabzon 2001. RUBRUK (RUYSBROECKLİ WİLLEM), Mengü Han'ın Sarayına Yolculuk 1253 -1255, ed. Peter Jackson-David Morgan, Kitap Yayınevi, 2010.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Moğolların devletlerini kurmaları, Cengiz Han'ın faaliyetleri, Moğol uluslarının kuruluş süreçleri ve her bir ulusun siyasi ve kültürel hayatları bu dersin içeriğini meydana getirir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 10 14 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moğol Devleti'nin kuruluşu
2 Cengizhan Dönemi
3 Ögedey dönemi ve fetihleri
4 Güyük ve Möngke dönemler
5 Hülagü ve İlhanlılar
6 Kubilay Kağan ve Yuan Hanedanı
7 Ara sınav
8 Altın Orda Hanlığı
9 Çağatay Hanlığı
10 ilhanlı-Memlük rekabeti
11 Moğolların Avrupa ile ilişkileri
12 Moğolların devlet teşkilatı
13 Moğolların dini anlayışları
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1813087 Moğol tarihi ve kültürü ile ilgili kaynakça bilgisini öğrenir
2 1813088 Moğolların yükselişi ve düşüşü hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek