Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR643 Ortaçağ'da Kilise Tarihi ve Heterodoks Zümreler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Kilise kurumunun oluşma süreci, sonrasında Ortodoks ve Katolik ilkelerinin belirlenmesi ve Ortaçağ'ın sonuna dek doğu ve batı kiliselerinin sapkın olarak kabul ettiği dini toplulukları öğretmek bu dersin amacını oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Umberto Eco (Ed.), Ortaçağ, 4 cilt, Alfa Yayınları, İstanbul 2017. J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İnkılap Kitabevi, Çev.ç F. Aytuna, İstanbul 2010. Malcolm Lambert, Ortaçağ'da Dinsel Sapkınlıklar, Çev. E. Gökyaran, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2015.

Dersin İçeriği

Hristiyanlığın kurumsal kimliğe kavuşma süreci ile temel kiliselerin hakim inançları ve heterodoks olarak kabul edilen cemaatlerin yapıları bu dersin içeriğini meydana getirir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 10 130
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk Hristiyan topluluğu
2 Doğu kiliselerinin temelleri
3 Papalığın oluşma süreci
4 Geç Ortaçağ'ın konsilleri
5 Aryanizm ve Nesturyanizm problemi
6 Pavlikanların görüşleri
7 Ara sınav
8 Endülüs'te Hristiyanlık ve Adoptianizm
9 Bogomilizm
10 Kluni Tarikatı
11 Haçlı Seferleri zamanının savaşçı tarikatları
12 13. ve 14. yüzyıllarda Papalık ve misyonerlik
13 Fransiskenler ve Dominikenler
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1813171 Kilise tarihi ve heterodoks yapılara dair kaynakça bilgisini öğrenir
2 1813172 Kilise tarihinin temelleri ve heterodoks yapıların birbirlerinden ayrılan yönleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5
2 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek