Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR645 Ortaçağ'da Din-Devlet İlişkileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ortaçağ'da doğu ve batı dünyasında kurulan devletlerin dini temellerini ve kabullerini öğretmek bu dersin amacını oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ortaçağ'da Din ve Devlet-Doğu ve Batı Ekseninde, Ed. Ayşe Atıcı Arayancan, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2019. Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2015. Muhammed Hamidullah, İlk İslam Devleti, Beyan Yayınları, İstanbul 2007.

Dersin İçeriği

Hristiyanlığın ortaya çıktığı siyasi dünya, Bizans'ta din-devlet ilişkileri, Medine'de kurulan ilk İslam Devleti'nin yapısı ve sonraki süreçte doğu ve batıda kurulan devletlerin dini hassasiyetleri bu dersin içeriğini meydana getirmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 10 130
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hristiyanlığın doğuşu esnasında siyasi yapı
2 Hristiyanlığın devlet dini haline gelişi
3 Bizans'ın paganizm ile mücadelesi
4 Kilise konsil ve sinodlarının içeriği
5 İlk İslam Devleti'nin yapısı
6 Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde din-siyaset ilişkileri
7 Ara sınav
8 Cermenler ve Batı Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü
9 Merovenj ve Karolenj Hanedanları zamanında Avrupa'da din-siyaset ilişkileri
10 Şarlman ve Kilise
11 Haçlı Seferleri'nin başlamasında Kilise'nin rolü
12 Haçlı Devletlerinin dini politikaları
13 Geç Ortaçağ Avrupası'nda din-siyaset ilişkileri
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1813177 Alana ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur
2 1813178 Ortaçağ'da din-devlet ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5
2 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek