Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR649 Osmanlı'da Vakıflar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Osmanlı vakıfları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve bu konuda yapacakları çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususların öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahaeddin Yediyıldız, XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi, TTK Yayınları, Ankara 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı vakıflarının tarihi gelişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin kaynakları. 1 VAKIF - TDV İslâm Ansiklopedisi.pdf
2 Osmanlı vakıflarının kökeni incelenir. 2 vakıf sisteminin gelişimi.pdf
3 Kuruluş dönemi Osmanlı vakıfları. 3 vakıf muhasebesi.pdf
4 Kuruluş Dönemi Osmanlı vakıflarına ait bir vakfın incelenmesi. 4 16. yy osmanlı külliyeleri.pdf
5 Klasik döneme ait vakıfların incelenmesi. 5 bayartan.pdf
6 Klasik döneme ait vakıfların incelenmesi 6 klasik dönem vakıfların gelir kaynakları.pdf
7 Klasik döneme ait vakıfların incelenmesi. 7 Osmanl_____da Vak__f Muhasebesi ve Lala Sinan Pa__a Vakf__ Muhasebe __rne__i[#395815]-426600.pdf
7 vakıf yapılarının korunması ve onarımı. klasik dönem.pdf
8 Arasınav
9 Selatin vakıflarının incelenmesi. 9 bir finansman kaynağı olarak vakıflar.pdf
10 Osmanlı'da hanım sultan vakıfları 10 samsunda vakıf kuran kadınlar.pdf
11 Vakfiye incelemesi.
12 Vakfiye incelemesi.
13 vakıf sistemindeki bozulma ve yozlaşmalar. 13 vakıf sistemi ve sosyal gücü.pdf
14 vakıf sistemindeki bozulma ve yozlaşmalar. 14 Osmanli_Donemi_Vakiflarinin_Ekonomik_Boyutlari_(1).pdf
15 Vakfiye incelemesi.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1564315 Osmanlı vakıfları hakkında bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek