Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR651 Tanzimat ve Değişim 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tanzimat fermanının tahlili, uygulanması ve fermana karşı tepkileri kavrayarak, Türk modernleşmesinde yerini anlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu- Halil İnalcık,Mehmet Seyitdanlıoğlu * İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı- İlber Ortaylı * Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme - Ali Akyıldız * Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856)- Ali Akyıldız * Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme (1820-1913)- Şevket Pamuk * 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı Üzerine Araştırmalar- Tevfik Güran * Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin- Selçuk Akşin Somel * İmparatorluğun Bedeli Osmanlı'da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908)- Nadir Özbek * Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880)- İlber Ortaylı * Araç Tarih Amaç Tanzimat, Tarih-i Cevdet'in Siyasi Anlamı- Christoph K. Neumann * Anadolu'da Yerleşme Sistemi ve Yerleşme Tarihleri- İlhan Tekeli

Dersin İçeriği

Tanzimat fermanının ilanı, uygulanması ve tepkiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
54 Ev Ödevi 12 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567341 Tanzimat Fermanının kapsamını, uygulanışını ve tepkileri bilir.
2 1567342 Tanzimat'ın Osmanlı Hukuk sistemine etkisini bilir.
3 1567343 Tanzimat'ın Osmanlı Bürokrasisine etkilerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 4 4 5
2 5 5 4 5 4 5 4 5 4
3 4 4 5 4 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek