Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR621 Siyasal Düşünce Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Siyasal düşünceler insanlığın yönetim, rejim ve devlet biçimlerinin açıklamasını vereceğinden bu konuların öğretilmesini ve farklı yorumları öğrencinin tanımasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri SAKAL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenci farklı düşünen en az üç düşünürün fikirlerini mukayeseli olarak öğrenip tartışmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ali Öztekin, Siyaset Bilimine Giriş Mete Tunçay, Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi Alev Alatlı, Batıya Yön Veren Metinler Andrew Heywood, Siyaset

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Siyasal Düşünce kavramı, tanımları ve siyasal düşünce kalıpları, düşünürler ve onların etkisinde olan ve olmayan uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 47 47
2 Final Sınavı 1 60 60
27 Makale Yazma 1 40 40
54 Ev Ödevi 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Siyaet fikri ve bilime dönüşmesi yok
2 Mezopotamya, Mısır, Hind, Çin ve EskiYunan'da siyaset düşüncesi yok
3 Sokrates, Eflatun, Aristo ve diğer Grek düşünürlerinde devlet ve siyaset Yok
4 Roma Düşüncesi: Cicero, Seneca, Polybius ... yok
5 Ortaçağ Doğu Siyaset Düşüncesi: Farabi, İbn Rüşd ve İbn Haldun... yok
6 Ortaçağ Avrupa düşüncesinde siyaset: St. Agustinus, Th. Aquinas... yok
7 Rönesanas düşlünürlerinde siyaset yok
8 arasınav soru-cevap
9 Aydınlanma çağı düşünürleri I: yok
10 Ayınlanma Düşünürleri II: yok
11 Aydınlanma düşünürleri III yok
12 19. Yy. Alman Düşüncesi: yok
13 19-20 Yy. İngiliz düşünürleri yok
14 19-20 yy Fransız düşünürleri yok
15 19-20 İtalyan Düşünürleri yok
16 Yılsonu sınavı soru-cevap

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575628 Siyasetin kötü ellerde nasıl istismar edileceğini öğrenir.
2 1575629 Bu dersi alan öğrenci, Siyaseti ve siyaset bilimini Tanır, toplumlara faydasını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 5 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek