Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR622 Osmanlı Kent Tarihi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı devrinde kurulan yerleşkelerdeki mahalle kültürü ve şehir planlaması hakkında veriler aktarılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi, İlkay ERKEN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Faruk Sümer, Eski Türkler'de Şehircilik, Türk Tarih Kurumu, Ankara 20014. Halil İnalcık ve Bülent Arı, "·Türk-İslam-Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık'ın Çalışmalan", Türkiye Araştinnaları Literatür Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2005, 27-56. Mehmet Sait ŞAHİNALP ve Veysi GÜNAL, "OSMANLI ŞEHİRCİLİK KÜLTÜRÜNDE ÇARŞI SİSTEMİNİN LOKASYON VE ÇARŞI İÇİ KADEMELENME YÖNÜNDEN MEKÂNSAL ANALİZİ", Milli Folklor, S. 93, s. 149-168.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Osmanlı Tarihi sosyal ve idari yapısı hakkında bilgiler vermek. Osmanlı idaresindeki kentlerin geçirdiği evreleri ortaya koymak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
10 Tartışma 1 20 1
11 Soru-Yanıt 1 20 1
19 Beyin Fırtınası 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı öncesi Türkler'de şehircilik
2 Türk şehirlerinin ilk örnekleri
3 İslamiyet sonrası Türk şehirleri ve gelişimi
4 İslamiyet Sonrası Türk şehirleri ve gelişimi
5 Osmanlı'nın ilk yıllarında şehir ve şehircilik faaliyetleri.
6 Osmanlı'nın ilk yıllarında şehir ve şehircilik faaliyetleri.
7 Başkent ve taşra şehirleri
8 Vize
9 Evliya Çelebi ve Osmanlı şehirleri
10 Evliya Çelebi ve Osmanlı şehirleri
11 Osmanlı şehir tarihinin kaynakları
12 Osmanlı şehir tarihinin kaynakları
13 Bir Osmanlı şehri ve gelişimine dair örnekler: Yanya
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567338 Şehir-Kent tanımı
2 1567339 Osmanlı kentlerinin gelişim evrelerini tespit etmek
3 1567340 Örnek kentler üzerinden kentlerin tarihi özelliklerini tespit etmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 5 5 4
2 5 4 5 5 5 4 4 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek