Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR636 Latin Dili ve Kültürü 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Latin dili gramerinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özlem GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Latin Dili ve Kültürüne Giriş

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Frederick M. Wheelock, Wheelock`s Latin Cambridge Latin Course Maurice Balme, James Morwood, Oxford Latin Course Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük Latince İlk Bin Sözcük

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Latin dili gramer yapısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 8 10 80
10 Tartışma 5 8 40
11 Soru-Yanıt 5 8 40
29 Bireysel Çalışma 1 7 7
48 Sözlü Sınav 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pasif yapı
2 Pasif yapı
3 Dilek ve emir kipleri
4 Zaman uyumu
5 İsmin halleri
6 İsmin halleri
7 Cum`lu cümleler
8 Volo, malo, nolo fiilleri
9 Ara sınav
10 Deponent fiiller
11 Fio, eo fiilleri
12 Gerund, gerundive
13 Korku cümleleri, -ne, num, nonne
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575418 Latin dilinin gramer özelliklerini tarif edebilme
2 1575419 Pasif yapıyı tercüme edebilme
3 1575420 İsmin hallerini yorumlayabilme
4 1575421 İsim fiil ve sıfat fill yapılarını kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek