Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR644 Türkler ve İslamiyet 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Türk İslam tarihi için önemli bir başlangıç olan Türklerin İslam'a girişinin sebeplerini, sonuçlarını, Türklerin İslam'a hizmetlerini öğretmek bu dersin amacını oluşturur

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat Tural

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbn Fazlan, Seyahatname, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2017. Hakkı Dursun Yıldız, İslâmiyet ve Türkler, Kamer Yayınları, İstanbul 2000. Ünver Günay-Harun Güngör, Başlangıçtan Gümümüze Türklerin Dini Tarihi, Rağbet Yayınevi, 2003.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

İslamın Türkler arasında yayılmasında yaşanan savaşlar, fetihler, antlaşmalar ve ilk Müslüman Türk devletleri dersin içeriğini oluşturmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 8 10 80
10 Tartışma 5 8 40
11 Soru-Yanıt 7 1 7
34 Okuma 5 8 40
51 Sözlü Sınav 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk-İslam Tarihinin belli başlı devreleri
2 Türklerin İslam dinine yönelmelerinin nedenleri ve yolları
3 İslamiyetin Türkler arasında yayılması
4 İlk temaslar, fetihler, mücadeleler ve ilk ihtidalar
5 Türk ülkelerinin İslamlaşması
6 Kitleler halinde İslam’a giriş
7 ARA SINAV
8 Türklerin İslam dünyasındaki hakimiyet dönemi ve İslamiyet
9 Emirül ümeralar
10 Karahanlılar ve İslam
11 Selçukluların İslam anlayışı
12 Türklerin İslam'a hizmetleri
13 Türklerin İslamlaşmasının edebiyat, sanat ve mimari alana yansımaları
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1770117 Alana ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur
2 1770118 Türklerin İslam dünyasına hizmetlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek