Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR647 Fars Dili ve Kültürüne Giriş 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Farsça'nın temel dilbilgisi kurallarını öğretmek bu dersin amacını oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nimet Yıldırım, Farsça Dilbilgisi, Fenomen Yayınları, Erzurum 2009. Mehdi Zergamiyan, Devre-i Amuzeş-i Zeban-i Farsi (ez-mubtedi ta piş-refte), C. I, Şura-yı Güsteriş-e Zeban ve Edebiyat-e Farsi, Tahran 2005.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Alfabenin öğretimi, harflerin yazılışı ve okunuşu, kelimelerin yazılışı ve okunuşu, fiiller, isimler vb. Farsça'nın temel dilbilgisi kurallarından bir kısmı bu dersin içeriğini meydana getirir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 8 10 80
10 Tartışma 5 8 40
11 Soru-Yanıt 7 1 7
34 Okuma 5 8 40
51 Sözlü Sınav 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farsça'nın tarihi gelişimi hakkında genel bilgiler
2 Farsça harfler
3 Farsça harflerin yazılışı ve okunuşu
4 Farsça kelimelerin yazılışı ve okunuşu
5 Farsça ek fiiller, olumlu ve olumsuz di-li geçmiş zaman örnekleri Farsça ek fiiller, olumlu ve olumsuz miş-li geçmiş zaman örnekleri Daşten fiilinin kullanımı
6 Zamirler; şahıs zamirleri, bitişik şahıs zamirleri
7 ARA SINAV
8 Farsça isimler ve çoğul çeşitleri Farsça hal ekleri
9 Şimdiki ve gelecek zaman örnek cümleler
10 Farsça emir kipi
11 Farsça gereklilik (zamanlara göre örnekler)
12 Farsça edilgen yapı
13 Basit Farsça cümleler okuma
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1770115 Farsça'nın temel dilbilgisi kurallarından bir kısmını öğrenir
2 1770116 Farsça kısa cümleleri okuma becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek