Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR648 Klasik Dönem Osmanlı Tarihinin Kaynakları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Klasik dönem Osmanlı arşiv vesikaları ve tarih yazarlarının eserlerini inceleyerek öğrencinin bu kaynakları ne şekilde kullanacağı öğretilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATSIZ H. Nihal, Âşıkpaşapğlu Tarihi, İstanbul Aralık 2011. BABİNGER Franz, Osmanlı Tarih Yazarları Ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok, Ankara 2000. FAROQHI Suraıya, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, çev. Zeynep Altıok, İstanbul Ekim 2001. İNALCIK Halil, “Osmanlı Tarihçiliğinin Doğuşu”, Söğüt'ten İstanbul'a, Ankara 2000

Dersin İçeriği

Dersin kapsadığı alana ve zamana uygun arşiv vesikaları ile Osmanlı kroniklerine dair temel eserler incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 7 91
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 10 7 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeniçağ Osmanlı tarihi için kaynak tanımı yapılır.
2 Yeniçağ Osmanlı tarihi kaynaklarının tasnifi yapılır.
3 Osmanlı tarihleri ve tarihçileri. (XV - XVI. yüzyıl)
4 Osmanlı tarihleri ve tarihçileri. (XVII - XVIII. yüzyıl)
5 Osmanlı Arşivleri; Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan defterler ve tasnifleri tanıtılır.
6 Osmanlı Arşivleri; Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan müstakil belgeler ve tasnifleri tanıtılır.
7 Osmanlı Arşivleri; Topkapı Sarayı, Tapu Kadastro Arşivi, Vakıflar Arşivleri hakkında bilgi verilir.
8 ara sınav.
9 seyahatnameler
10 Farklı nitelikteki defter ve evraklar; vakfiyeler, inşa mecmuaları, cönkler vs. hakkında bilgi verilir.
11 Kronik eserlerden bazı örnekler incelenir.
12 Örnek metin incelenir.
13 Örnek metin incelenir.
14 Örnek metin incelenir.
15 Genel değerlendirme.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1813555 Öğrenciye kaynak tanımını yaparak, kaynaklara ulaşımının sağlanabilmesi.
2 1813556 Öğrencinin Osmanlı tarih ve tarihçileri hakkında bilgi sahibi olması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek