Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR650 II. Abdülhamid ve Dönemi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devletinin durumunu, yönetim anlayışını ve dış politikasını kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

François Georgeon, Sultan Abdülhamid, İstanbul 2006. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, IV, İstanbul 2016.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devletinin durumu, yönetim anlayışı ve dış politikası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sahibil-mülk'ten Memuriyete: Sultan Hamid'e kadar Osmanlı padişahları
2 Şehzadeden Sultana Abdülhamid
3 II. Abdülhamid ve Midhat Paşa
4 93 Harbi ve Berlin Antlaşması
5 Yıldız Dönemi: II. Abdülhamid'in Yönetim Anlayışı
6 II. Abdülhamid ve Taşra İdaresi
7 Ara Sınav
8 II. Abdülhamid ve İslamcılık Politikası
9 Islahatları
10 II. Abdülhamid ve Büyük Güçler
11 II. Abdülhamid ve İç Siyaset
12 İmparatorluğun Sonu: II. Abdülhamid'in Tahtan İndirilmesi
13 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1813137 Sultan II. Abdülhamid'in kişiliği ve yönetim anlayışını bilir
2 1813139 II. Abdülhamid ve Büyük Devletler arasındaki diplomasiyi bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek