Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR652 Yakınçağ'da Osmanlı Dış Politikası 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı Devleti'nin 19 yüzyıldaki dış politikası hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

William Hale, Türk Dış Politikası 1774-2000, Mozaik Yayınları, İstanbul 2003.

Dersin İçeriği

Osmanlı diplomasi tarihi, Osmanlı Devleti'nin dış politikası, elçilik ve konsoloslukları ile şark meselesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 7 91
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Kaynakça, Ders işleyişi
2 Osmanlı Diplomasi Tarihi
3 Osmanlı Devleti'nde Bürokratik Yapı
4 XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısında güç kaybetmesi
5 Doğu Sorunu
6 Hariciye Nezareti'nin kurulması, Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelerdeki ilk elçilikleri
7 Vize
8 Şehbenderlikler
9 XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dış ticareti ve borçları
10 Milliyetçilik ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri
11 Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı politikaları
12 XIX. yüzyılda Osmanlı dış politikasında İngilizlerin etkisi
13 II. Abdülhamid dönemi Osmanlı dış politikası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1813169 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
2 1813170 İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5
2 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek