Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR653 Osmanlı Devleti'nde Seyyahlar ve Seyahatnameler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı ülkesini dolaşan yerli ve yabancı seyyahların gözünden Osmanlı toplumunu her yönüyle tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülgün Üçel-Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı Dünyası ve İnsanları, İletişim Yayınları. -Semra Germaner-Zeynep İnankur, Oryantalistlerin İstanbulu, İş Bankası Kültür Yayınları -Evliya Çelebi, Seyahatname, 1-10, YKY,. -Ogiler Ghislain De Busbecq, Türk Mektupları & Kanuni Döneminde Avrupalı Bir Elçinin Gözlemleri , Türkiye İş Bankası Yayınları. -Ahmet Midhat Efendi, Avrupa´da Bir Cevelan, Tercüman-ı Hakikat Matbaası - Jean Thevenot , Thevenot Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi. - Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, Kitap Yayınevi. -Osmanlı’da Bir Köle (Brettenli Michael Heberer’in Anıları 16585-1588), Kitap Yayınevi. -İrvin Cemil Schick, Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri Türk İllerinde Esaret Anlatıları, Kitap Yayınevi. -Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü 1573-1576, I-II, Kitap Yayınevi. - Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu´ya Seyahat Günlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Seyyahlar ve Seyahatnameler, Osmanlı’da Etnik Yapı, Osmanlı’da Gündelik Yaşam, İnançlar, Gelenekler, Hastalıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seyahatname Metinlerini Analiz Yöntemi
2 Seyyahlar ve Seyahatnameler
3 Osmanlı Toplumsal Yapısı
4 Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler
5 Osmanlı Toplumunda Konuşulan Diller
6 Osmanlı Topluluklarında Kimlik Algısı
7 Toplulukların Fiziki Özellikleri
8 Toplulukların Karakterleri
9 Ara Sınav
10 Hastalıklar
11 Gelenekler
12 Giyim Kuşam
13 Yeme İçme Alışkanlıkları
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1564311 Seyahatnamelerin Toplumsal tarih çalışmalarındaki kaynak değerini kavrama
2 1564312 Osmanlı toplumunu oluşturan etnik farklılıklara rağmen bir arada yaşama kültürünü anlama
3 1564313 Seyyahların Osmanlı toplumunun gündelik yaşamına dair dikkat çektikleri hususları tartışma
4 1564314 Seyahatnamelerde Osmanlı toplumuna ilişkin yapılan gözlemleri karşılaştırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78909 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 78910 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 78911 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 78912 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma
5 78913 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
6 78914 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 78915 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 78916 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma
9 78917 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 5 5 4 5
2 5 5 5 4 5 4 5 5 5
3 5 5 5 5 4 5 4 4 5
4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek