Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR503 Stratejik Pazarlama 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, pazarlama kavram ve yöntemlerinin stratejik pazarlama perspektifiyle başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli olan teorik altyapının örnek olaylar yardımıyla öğrencilere aktarımıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynaklar - Torlak, Ö.; Altunışık. R; Pazarlama Stratejileri; Beta Basım Yayım, İstanbul, 2009 Diğer Kaynaklar - Cravens, W. D.; Piercy, F. N.; Strategic Marketing; McGraw-Hill Education, New York, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama Stratejileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 13 26
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklılık ve Stratejik Düşünme
2  Stratejik Pazarlama Planlaması
3 İşletme Analizi
4 Sektör ve Rekabet Analizi
5 Müşteri Analizi
6 Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizir
7 Rekabet ve Konumlandırma Stratejileri
8 Yeni Pazarlara Giriş Stratejileri
9 Büyüyen Pazarlarda Pazarlama Stratejileri
10 Olgunlaşmış Pazarlarda Pazarlama Stratejileri
11 Gerileyen Pazarlar ve Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri
12 Pazar Konumuna Göre Pazarlama Stratejileri
13 Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması
14 Stratejik Kontrol ve Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560404 Stratejik Pazarlama ile ilgili kavramları, teorik ve pratik yönetim süreçlerini tanımlayacak, ilişkileri kavrayabilecek ve uygulamasını yapabilecektir.
2 1560405 İşletmelerin pazarlama becerilerini stratejik açıdan, dış çevre ve iç çevrelerini dikkate alarak sistem yaklaşımı ile analiz edebilecek, sorunları kavrayabilecek ve çözümler üretebilecektir.
3 1560406 Pazarlama Karmasını (Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma) kavrayacak, iş yaşamında işletmelerde stratejik bir yaklaşımla uygulama yapabilecektir.
4 1560407 İşletme yapısı içerisinde pazarlama bölümünü çevresel unsurları dikkate alarak yapılandırabilecek ve gerekli değişim/dönüşümleri gerçekleştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79001 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 79002 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 79003 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 79004 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 79005 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 79006 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 79007 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 79008 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 79009 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 79010 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 79011 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 79012 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 79013 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 79014 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 79015 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 79016 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 79017 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 79018 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 79019 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 79020 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek