Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR505 Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrencilerin a) bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini, rolünü ve bu alandaki araştırmacıların rollerini tanımlayabilmelerine; b) yapılan araştırmalara ulaşabilmeleri ve onlardan etkili bir şekilde yararlanabilmelerine; c) yapılmış araştırmalarda sıkça kullanılan terim ve kavramlar ile araştırma tür, desen, yöntem ve teknikleri tanımalarına; d) hazır veri toplama araçlarından yararlanabilmelerine ve toplanan verileri temel düzeyde analiz edebilmelerine; e) bilimsel araştırmalardaki geçerlik, güvenirlik ve etik konularını tanımlayabilmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Çilingir Ük

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kazım Özdamar, Kaan Kitabevi, Eskişehir Diğer Kaynaklar  Research Methods for Business--A Skill Building Approach. Uma Sekaran (2003).John Wiley. New York. 4th Edition. Research Methods and Statistics: A Critical Thinking Approach, Sherri L.Jackson,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma süreci, eleştirel kaynak incelemesi, araştırma sorusu ve hipotez, araştırma yaklaşımları, veri toplama teknikleri, anket geliştirme süreci, görüşme süreci, gözlem süreci, ölçme düzeyleri ve ölçek türleri, örnekleme süreci, örnekleme yöntemleri, örnek büyüklüğü, araştırma önerisi, araştırma raporunun yazımı, makale incelemesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 13 26
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Yöntemlerine Giriş
2 Veri Toplama Yöntemleri
3 Örnekleme Yöntemleri
4 Anket Formlarının Hazırlanması
5 Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi
6 Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi ile ilgili SPSS Çalışmaları
7 Tanımlayıcı İstatistikler
8 Tanımlayıcı İstatistikler
9 Hipotez Testi
10 Hipotez Testi
11 Parametrik Hipotez Testleri
12 SPSS Çalışmaları
13 SPSS Çalışmaları
14 SPSS Çalışmaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560376 Bir araştırmanın gerçekleştirilmesindeki temel ilkeleri ve süreçleri anlayabilmek.
2 1560377 Farklı araştırma yöntemlerini öğrenmek.
3 1560378 Veriler üzerinde analiz yapabilmek ve çözümler geliştirebilmek ve bir yazılım yardımıyla elde edilen sonuçları yorumlayabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79001 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 79002 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 79003 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 79004 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 79005 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 79006 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 79007 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 79008 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 79009 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 79010 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 79011 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 79012 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 79013 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 79014 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 79015 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 79016 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 79017 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 79018 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 79019 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 79020 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek