Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR508 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnsan kaynakları yönetimi felsefesini kavrayabilmek, insan kaynakları planlaması, iş analizi, işgören bulma ve seçme işlerini gerçekleştirebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasin KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pelit, E. (2015). Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Grafiker Yayıncılık Tuna, M. (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık. Machiavelli – Hükümdar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Platon - Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Thomas More- Ütopya, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Gaulejac, V.d., İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum, Ayrıntı Yayınları Sennet, R., Karakter Aşınması, Ayrıntı Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İKY ve personel yönetimi, iş analizi, insan kaynakları planlaması, işgören bulma ve seçme, işe yerleştirme ve alıştırma, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, iş değerlemesi ve ücretlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 25 1
34 Okuma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
28 Makale Kritik Etme 7 3 21
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
34 Okuma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili bilgilendirme
2 Yönetim felsefesi ve insan Kaynakları yönetimi
3 İnsan kaynakları felsefesi ve personel yönetimi
4 İnsan Kaynakları yönetiminin işlevleri, İş analizi, İş tanımı, iş gerekleri, iş tasarımları
5 İnsan Kaynakları Planlaması
6 İşgören bulma ve seçme
7 İşe yerleştirme ve alıştırma
8 Kitap inceleme
9 Grup Çalışmaları
10 Ara Sınav
11 Performans değerlendirme, Kariyer Yönetimi
12 İş değerlemesi ve ücretlendirme
13 Özgeçmiş hazırlama, Grup Çalışmaları
14 Grup Çalışmaları
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560387 İnsan kaynakları planlaması ile işgören bulma ve seçme işlemlerini yapabilir.
2 1560388 iş analizi, iş değerlermesi ve ücretlendirme işlemlerini yerine getirebilir.
3 1560389 Performans değerlendirme süreçlerini ve yöntemlerini bilir.
4 1560390 Bireysel ve örgütsel kariyer yönetimini gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79001 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 79002 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 79003 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 79004 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 79005 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 79006 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 79007 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 79008 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 79009 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 79010 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 79011 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 79012 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 79013 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 79014 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 79015 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 79016 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 79017 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 79018 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 79019 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 79020 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek