Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR512 Sürdürülebilir Turizm 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Turizm ve Çevre ilişkisinin özelliklerinin öğrenilmesi; konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek sektörlerinde uygulanabilir çevre politikaları ile sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması ilkelerinin kavranması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çeken, H. (2016). Sürdürülebilir Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık. Kahraman, N. ve Türkay, O. (2012). Turizm ve Çevre. Ankara: Detay Yayıncılık. Koçak, N. (2016). Sürdürülebilir Turizm Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları. Kozak, M. (2013). Sürdürülebilir Turizm. kavramlar ve Uygulamalar. Ankara: Detay Yayıncılık. Özgüç, N. (2017). Turizm Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitapevi. Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm sistemi, çevre ve çevresel değerler, turizm ve çevre ilişkisi, turizmin ortaya çıkardığı çevre sorunları, turizm planlamasında çevre sorunlarına çözüm yollarının saptanması, sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması, turizm bölgelerinin yaşam dönemi ve taşıma kapasitesi, konaklama endüstrisinde sürdürülebilir turizm uygulamaları, seyahat ve tur operatörü işletmeciliğinde sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm yönünden korunan alanlar sistemi, dünyada ve türkiye’de sürdürülebilir turizm projelerinden örnekler, turizmde çevresel değerlendirme, genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 5 1 5
10 Tartışma 3 1 3
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 1 9 9
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 17 1 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders içeriğinin ve işleyişinin öğrencilere aktarılması, kaynak önerileri
2 Çevrenin tanımı, boyutları, çevre değerleri üzerinde oluşan kirlilikler.
3 Turizm çevre ilişkisi (Doğal Çevre)
4 Turizm çevre ilişkisi (Kültürel Çevre)
5 Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramlarının Ortaya çıkışı
6 Dünya ve Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Politikaları
7 Sürdürülebilir Turizmde Koruma Yaklaşımı
8 Ara Sınav
9 Sürdürülebilir Turizmde Sertifikasyon
10 Sürdürülebilir Turizm Planlaması
11 Ekoturizm
12 Ekoturizm
13 Özel İlgi Turizmi
14 Türkiye’den ve dünyadan sürdürülebilir turizm projesi örnekleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560408 Çevre ve çevresel değerler
2 1560409 Turizmin çevre ile ilişkisi
3 1560410 Sürdürülebilir kalkınma
4 1560411 Sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması
5 1560412 Konaklama endüstrisinde, seyahat ve tur operatörlüğünde sürdürülebilir turizm uygulamaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79001 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 79002 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 79003 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 79004 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 79005 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 79006 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 79007 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 79008 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 79009 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 79010 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 79011 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 79012 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 79013 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 79014 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 79015 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 79016 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 79017 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 79018 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 79019 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 79020 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek