Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1-Ders İçin Kaynak ve Materyaller. Giriş: Geleneksel ve Modern Anlayışla Batı Edebiyatının Eski Yunan’dan İtibaren Tarihçesi, Temelleri ve Önemli Olayları.
2 2-Edebiyat Akımları Kavramı, Tanımı, Genel Özellikleri, Temsilcileri ve Listesi.
3 3-Hümanizm, Klasisizm, Romantizm, Realizm, Parnasizm, İzlenimcilik, Natüralizm,
4 4-Sembolizm, Ekspresyonizm, Sürrealizm, Egzistansiyalizm ve Postmodernizm’in Özellikleri, Temsilcileri, Türk edebiyatında izleri … vb.
5 5-Edebiyat ve edebiyat teorisi kavramı, tanımı, işlevi, yöntemleri … vb.
6 6-Edebiyat teorisinin tarihçesi ve sınıflandırılması.
7 7-1-Yansıtmacı (mimetik) teoriler (a-Sanat görüngü dünyasını yansıtır; b-Sanat geneli ya da özü yansıtır, c-Sanat ideal olanı yansıtır …vb.)
8 8-2-Dış dünyaya ve topluma dönük teoriler (Tarihsel, Sosyolojik, Marksist, Yeni Tarihselci Teoriler, Kültür Teorisi: Feminist edebiyat teorisi … vb.)
9 9-ARA SINAV
10 10-3-Eser merkezli teoriler (a-Yeni eleştiri, b-Rus Biçimciliği, c-Yapısalcı teoriler: Yapısalcılık, Göstergebilimsel edebiyat teorisi, Arketipçi ve
11 11-Ontolojik edebiyat teorisi, Yapısökücülük, Postmodernizm, Yorumbilimsel teori, Metinlerarasılık teorisi … vb.)
12 12-4-Okur-merkezli teoriler (a-Alımlama estetiği, b-Duygusal etki teorisi, c-İzlenimci eleştiri, d-Fenomenolojik edebiyat eleştirisi … vb.)
13 13-5-Yazar-merkezli teoriler (a-Psikanalitik edebiyat teorisi, b-Romantik edebiyat teorisi … vb.)
14 14-Batılı olmayan edebiyat teorileri ve günümüzdeki durum. Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556052 Edebiyat akımları konusunda yeterli teorik donanıma sahip olabilme.
2 1556053 Edebiyat akımlarının Türk edebiyatındaki izlerini takip edebilme ve örnek metinler üzerinde incelemeler yapabilme.
3 1556055 Modern edebiyat kuramlarının edebiyat biliminin bir alt disiplini olduğu ve disiplinler arası bir etkinliğinin olduğunu kavrayabilme.
4 1556056 Edebiyat kuramlarını klasik ve modern dönemleri dahil en yeni yayınlardan takip edebilme, alanın sorunlarına çözümler üretebilme ve bu alanda eleştirel bir yaklaşım sergileyebilme.
5 1556057 Edebiyat kuramları konusunda edinilen bilgi ve becerileri uzmanlaşmaya paralel olarak yazılı ve sözlü ifade edebilme.
6 1556058 Edebiyat kuramlarına karşılaştırmalı bir bakış açısı ile yaklaşıp kendi kültür, sanat ve edebiyat, hatta değerler açısından mukayeseler yapabilme, böylece alana katkılar yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5 5
4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 5
6 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek